Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w Częstochowie z dnia 16 września 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 dla studentów Akademii Polonijnej w Częstochowie

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzaniem dziekana odnośnie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

 

Skip to content