PI/I/100/90 Pielęgniarstwo

STUDIA: Licencjat  praktyczny ,  180 ECTS,   6 semestrów.

CZEGO CIĘ NAUCZYMY:

 • Podstaw pielęgniarstwa
 • Praktyka pracy pielęgniarskiej
 • Praktycznych kompetencji niezbędnych w wykonywaniu zawodu pielęgniarki
 • Otrzymasz prawo wykonywania zawodu

GDZIE ZDOBĘDZIESZ PRACĘ:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziecka,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • hospicjach,
 • stowarzyszeniach i fundacjach, których celem jest ochrona i promocja zdrowia,
 • placówkach oświatowych.

STACJONARNE: 

 • Zajęcia 3 dni w tygodniu, w tym 10 zjazdów w semestrze.
 • 2653 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria
 • Zajęcia praktyczne 1100 godzin
 • 1200 godzin praktyka zawodowa
 • Indywidualna Organizacja Studiów.
 • Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną,  platformą językową.
 • Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)
 • Możliwość uzyskania stypendium w ramach programu 800+

DODATKOWE CERTYFIKATY:

–  Certyfikaty językowe:  EN, DE, FR, IT, ES ;

–  Certyfikaty potwierdzające umiejętności profesjonalne,

–   Certyfikaty kompetencji  miękkich  niezbędnych  na rynku pracy. 

Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

97% procent naszych absolwentów znajduje zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy od ukończenia studiów.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni.

 • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068
 • Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne miesięczne: 400 PLN

 

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (1000 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Możliwość uzyskania stypendium w programie 800+

9. Dla studentów z Kartą Polaka

https://ap.edu.pl/studenci/stypendia/

 

 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo dojrzałości
 • 4 zdjęcia
 • Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • Kwestionariusz osobowy ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Akt ślubowania ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Decyzja o przyjęciu ( wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • teczka biała A4

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.