PIELĘGNIARKA GERIATYCZNA

Cel kształcenia

Pielęgniarka geriatryczna jest to specjalizacja dla osób posiadających już dokumenty niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.Celem studiów jest przygotowanie i wyszkolenie  wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego poprzez uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Program

Program

1. Blok ogólnozawodowy 330 godzin :

–    zajęcia teoretyczne             295 godzin

–    zajęcia praktyczne              35 godzin

Co 2 tygodnie – piątek, sobota przez dwa semestry.

2. Blok specjalistyczny        700 godzin w tym:

–                   zajęcia teoretyczne             350 godzin

–                   zajęcia praktyczne              350 godzin

Od poniedziałku do piątku w wyznaczonych placówkach stażowych na terenie Częstochowylub miejsca pracy.

 

Rodzaj dyplomu:

Specjalista pielęgniarstwa geriatycznego

Czas trwania:

20 miesięcy

KOSZT

Koszt Studiów Podyplomowych: 4800 zł .

Opłata rekrytacyjna (niezwracalna): 150 zł.

Procedura promocji absolwenta:  150

12 + 1 =

Skip to content