Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Stacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki o zdrowiu. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pielęgniarstwo to więcej niż zawód. To misja niesienia pomocy osobom chorym, tak aby poprawić ich komfort życia oraz rekonwalescencji. Pracownicy pielęgniarstwa przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Pielęgniarstwo krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy kompetencje i bogatą wiedzę w zakresie medycznym. Działa w zawodach związanych z najwyższym poziomem zaufania społecznego. Kieruje nim chęć działania kreatywnego, zdobycia wykształcenia na światowym poziomie do wykonywania zawodu samodzielnej pielęgniarki / pielęgniarza po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu wydanego przez samorząd pielęgniarek, posiada kwalifikacje do wykonywania świadczeń pielęgniarskich, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Pielęgniarstwo to przede wszystkim nauka oparta na ogólnej wiedzy medycznej, farmakologii, położnictwie, pielęgniarstwie w różnych specjalizacjach medycznych, opieki paliatywnej, psychologii i inne. Zdobyte kompetencje potwierdzają przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza. Bazujemy na kursach z opieki pielęgniarskiej oraz zarządzania nią, promocji edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości wysokiej jakości praktycy pracujący w służbie zdrowia, na uczelniach medycznych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę  pracy w pielęgniarstwie. Doświadczona kadra wykładowców. Bogata baza dydaktyczna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny w pracowniach: umiejętności pielęgniarskich, symulacji pielęgniarskich wysokiej wierności, zaawansowanych czynności ratunkowych, podstawowych czynności ratunkowych, umiejętności technicznych, egzaminu OSCE oraz innych pracowniach. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Akademii Polonijnej pozwala na realizację ćwiczeń i zajęć praktycznych na miejscu. Jednocześnie uczelnia ułatwia odbywanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych poza uczelnią w placówkach służby zdrowia. Część zajęć odbywa się metodą wideokonferencji i kształcenia na odległość.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrą pielęgniarką / pielęgniarzem, musisz dołączyć do grona osób o prestiżowym zawodzie oraz szerokiej możliwości pracy w kraju i zagranicą, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój profesjonalnego zawodu pielęgniarki / pielęgniarza. Poznasz ogólną wiedzę medyczną, doświadczenie opieki pielęgniarskiej, krytyczne myślenie zdobywając przy tym umiejętności do wykonywania świadczeń pielęgniarskich. Będziesz przygotowany do samodzielnego pełnienia roli pielęgniarki / pielęgniarza, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.  

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: diagnostyczny, leczniczy, rehabilitacyjny, promocji zdrowia. Zajmują funkcje jako pielęgniarka / pielęgniarz w publicznych i prywatnych placówkach medycznych, sanatoriach, domach opieki społecznej, zakładach pracy chronionej, medycynie przemysłowej.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie ogólnej wiedzy medycznej, farmakologii, położnictwa, pielęgniarstwa w różnych specjalizacjach medycznych, opieki paliatywnej i innych oraz kwalifikacje do wykonywania świadczeń pielęgniarskich, zapobiegawczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych, leczniczych. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Pielęgniarstwo jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów w zakresie medycznym oraz ich obszarów zastosowania: opieka pielęgniarska i zarządzanie nią, promocja i edukacja zdrowotna, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Skip to content