Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK;  Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki o zdrowiu. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Studia przeznaczone dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo I stopnia. Pracownicy pielęgniarstwa przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Pielęgniarstwo krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych. Ćwiczy kompetencje i bogatą wiedzę w zakresie profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia. Działa w zawodzie związanym z najwyższym poziomem zaufania społecznego. Kieruje nim chęć działania kreatywnego, zdobycia wykształcenia na światowym poziomie do wykonywania zawodu samodzielnej pielęgniarki / pielęgniarza, organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki, organizuje prace podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji środowiska medycznego. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Pielęgniarstwo to przede wszystkim nauka oparta na rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, prowadzenia wymiany informacji, organizacji i nadzoru opieką pielęgniarską wybranego środowiska społecznego. Zdobyte kompetencje potwierdzają przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza. Bazujemy na kursach z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, nauk medycznych, dydaktyki medycznej, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości wysokiej jakości praktycy pracujący w służbie zdrowia, na uczelniach medycznych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę  pracy w pielęgniarstwie. Doświadczona kadra wykładowców. Bogata baza dydaktyczna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny w pracowniach: umiejętności pielęgniarskich, symulacji pielęgniarskich wysokiej wierności, zaawansowanych czynności ratunkowych, podstawowych czynności ratunkowych, umiejętności technicznych oraz innych pracowniach. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Akademii Polonijnej pozwala na realizację ćwiczeń i zajęć praktycznych na miejscu. Jednocześnie uczelnia ułatwia odbywanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych poza uczelnią w placówkach służby zdrowia. Większość zajęć odbywa się metodą wideokonferencji i kształcenia na odległość.

 

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrą pielęgniarką / pielęgniarzem, musisz posiadać wiedzę medyczną, farmakologiczną, pielęgniarstwa w różnych specjalizacjach medycznych, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój profesjonalnego zawodu pielęgniarki / pielęgniarza. Zdobędziesz rozległe kompetencje i bogatą wiedzę oraz prestiżowy zawód w zakresie medycznym. Będziesz przygotowany do samodzielnego pełnienia roli pielęgniarki / pielęgniarza, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej organizowanej przez studenta. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.  

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: diagnostyczny, leczniczy, rehabilitacyjny, promocji zdrowia. Zajmują funkcje kierownicze w publicznych i prywatnych placówkach medycznych, sanatoriach, domach opieki społecznej, zakładach pracy chronionej, medycynie przemysłowej.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie udzielania świadczeń, promowania zdrowia, profilaktyki prozdrowotnej i zapobiegania chorobom i innych działań na rzecz zdrowia. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Pielęgniarstwo jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów w zakresie medycznym oraz ich obszarów zastosowania: organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej, organizowanie pracy podwładnych, ocena jakości opieki pielęgniarskiej, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.