PRAWO W BIZNESIE – SEKTOR PRYWATNY

 

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki o zarządzaniu i jakości. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy prawa w biznesie – sektora prywatnego łączą wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menadżerskimi. Absolwent programu Prawo w biznesie – sektor prywatny krytycznie patrzy na regulacje prawne obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych ze stosowaniem prawa obrotu gospodarczego, zarówno w administracji publicznej, jak również w administracji podmiotów gospodarczych. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Prawo w biznesie – sektor prywatny to przede wszystkim nauka oparta na funkcjonowaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, pracy w obsłudze biznesu. Prowadzenie przedsiębiorstwa i przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu obsługi prawnej związanej z obsługą przedsiębiorstwa potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z sektora finansów, ekonomii, zarządzania, prawa, rachunkowości, funduszy europejskich, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w firmach konsorcyjnych, naukowo-przemysłowych, spółkach, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę  pracy w  zakresie prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym biznesmenem prowadzącym własną działalność gospodarczą, musisz poznać regulacje prawne obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz zakres regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, oraz kompetencji menadżerskich z zakresu obsługi małych, średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  współczesnych modeli biznesowych, biznesu globalnego, innowacji cyfrowych w zarządzaniu, zarządzania potencjałem ludzkim oraz zarządzania projektami. Poznasz sztukę prawniczo-ekonomiczną,  a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: małe i średnie przedsiębiorstwa. Zajmują funkcje jako specjaliści z zakresu prawa oraz rachunkowości i podatków bądź prawa spółek oraz rynku finansowego.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie obrotu gospodarczego, zarządzania konfliktami, organizacji prawno-finansowej oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu handlu w praktyce i współczesnych modeli biznesowych. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Prawo w biznesie – sektor prywatny jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów prawno-ekonomicznych oraz ich obszarów zastosowania: prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorstw chcących poszerzyć wiedzę z zakresu prawa, pracowników firm zainteresowanych rozwijaniem usług biznesowych, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  możesz  kontynuować  studia. Wyjątkowa oferta dla kandydatów Prawa w biznesie – możesz kontynuować studia magisterskie i zdobyć wykształcenie prawnicze w czasie krótszym, niż 5 lat, studenci zostają przyjęci na wyższy semestr lub rok studiów Prawa w Akademii Polonijnej.

Skip to content