PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK;  Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK(j. ang. – B2 + drugi język do wyboru: FR, ES, DE, RU, IT); Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki socjologiczne Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy profilaktyki społecznej z interwencją kryzysową przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych z obszarem interwencji kryzysowej, wsparcia, pomocy i resocjalizacji jednostek i grup zagrożonych lub pozostających w kryzysie. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową to przede wszystkim nauka oparta na profesjonalnym planowaniu, organizacji działań interwencyjnych, pomocowych i resocjalizacyjnych nakierowanych na jednostki i grupy zagrożone marginalizacją, przestępczością czy pozostające w kryzysie. Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową to przygotowanie do pracy w interwencji kryzysowej i wspomaganiu rodziny, z osobami posiadającymi problemy adaptacyjne, kryzysach rozwojowych, kryzysach sytuacyjnych. Bazujemy na kursach z zarządzania i organizacji w pomocy społecznej, międzynarodowego prawa humanitarnego, polityki społecznej, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w ośrodkach interwencji kryzysowej, policji, zespołach samorządowych i rządowych, odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych, instytucjach zajmujących się problemami socjalnymi lub patologią społeczną, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę.  

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą z zakresu profilaktyki społecznej z interwencją kryzysową, musisz dysponować pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pracy z osobami nieradzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami w kryzysach sytuacyjnych lub związanych z chorobą psychiczno-somatyczną i innymi, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój organizacji i społeczeństwa. Poznasz potrzebę samorozwoju i samokształcenia w pracy w obszarze interwencji kryzysowej, wsparcia, pomocy planowania, organizacji działań interwencyjnych w grupach zagrożenia marginalizacją, przestępczością czy pozostających w kryzysie. Poznasz zasady przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej w obszarze pomocy i interwencji kryzysowej, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie organizacyjnych i systemowych czynników funkcjonowania placówek interwencyjnych. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

 

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: instytucje rządowe i organizacje pozarządowe, instytucje zajmujące się problemami socjalnymi, patologią społeczną i zagrożeniami kryzysowymi.

TWÓJ PROGRAM

Twój program interdyscyplinarny łączy dziedziny socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii oraz oferuje Tobie wykorzystanie tych dyscyplin w postępowaniu diagnostycznym i działaniach interwencyjnych i resocjalizacyjnych. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów społecznych oraz ich obszarów zastosowania: interwencje kryzysowe, działania resocjalizacyjne, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

Skip to content