Studia Licencjackie

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

 

Ekonomia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Administracja: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Politotologia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Prawo w biznesie: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

Filozofia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

 

Filologia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

Studia Licencjat Pielęgniarstwa

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

 

 

Pielęgniarstwo: licencjat pielęgniarstwa, 180 ECTS, PRK 6

 

Pielęgniarstwo pomostowe: licencjat pielęgniarstwa,  PRK 6

Studia Inżynierskie

DZIEDZINA NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 

Informatyka *: inżynier informatyk, 214 ECTS, PRK 6

Studia Magisterskie

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

 

Ekonomia: magister, 120 ECTS, PRK 7

 

Praca socjalna: magister, 120 ECTS, PRK 7

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

 Filologia: magister, 120 ECTS, PRK 7

 

Studia  Magister Pielęgniarstwa

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

Pielęgniarstwo, 120 ECTS, PRK 7

Jednolite Studia Magisterskie

 DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

Prawo: jednolite studia magisterskie, 300 ECTS, PRK 7