Studia Licencjackie

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

Dyscyplina naukowa: Ekonomia i finanse: licencjat, 180 ECTS, PRK 6 

Dyscyplina naukowa: Nauki o polityce i administracji: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

Dyscyplina naukowa: Nauki prawne: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dyscyplina naukowa: Filozofia: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

 

Dyscyplina naukowa: Nauki o zdrowiu: licencjat, 180 ECTS, PRK 6

Studia Licencjat Pielęgniarstwa

DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

Dyscyplina naukowa: Nauki o zdrowiu: licencjat pielęgniarstwa, 180 ECTS, PRK 6

Studia Inżynierskie

DZIEDZINA NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 

Dyscyplina naukowa: Informatyka techniczna i telekomunikacja*: inżynier informatyk, 214 ECTS, PRK 6

Studia Magisterskie

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

 

 Dyscyplina naukowa: Ekonomia i finanse: magister, 120 ECTS, PRK 7

 

 Dyscyplina naukowa: Nauki socjologiczne: magister, 120 ECTS, PRK 7

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

 Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo: magister, 120 ECTS, PRK 7

 

Studia  Magister Pielęgniarstwa

 

 DZIEDZINA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 

 

 Dyscyplina naukowa: Nauki o zdrowiu: magister pielęgniarstwa, 120 ECTS, PRK 7

Jednolite Studia Magisterskie

 

 DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

 

 Dyscyplina naukowa: Nauki prawne: jednolite studia magisterskie, 300 ECTS, PRK 7