WYBIERZ STUDIA PODYPLOMOWE Z OBSZARU, KTÓRY CIĘ INTERESUJE

PRAWNO - ADMINISTRACYJNE

Prawo medyczne

NASZ PROJEKT:PRAWO MEDYCZNE Studia są przeznaczone dla osób wykonujących zawody medyczne,szczególnie lekarze,pielęgniarki,położne,diagności laboratoryjni,fizjoterapeuci,jak również dla osób wykonujących inne zawody,w których znajomość prawa medycznego,praw pacjenta i...

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - nowość w semestrze 2018/2019 W procesie kształcenia z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania w oparciu o PN 27000 słuchacze uzyskają WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI w praktycznym działaniu IODO i podstawy do prowadzenia analizy i oceny...

SP-121 Kadry i płace w praktyce

SP-121 KADRY I PŁACE W PRAKTYCE Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program...

SP-122 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

SP-122 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do...

SP-128 Administracja elektroniczna

SP-128 ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Celem kształcenia  w administracji elektronicznej (e-administracji) jest poszerzenie wiedzy zawodowej o zagadnienia dotyczące aspektów funkcjonowania administracji i realizacji jej zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych,...

SP-100 Ekspertyza dokumentów

Sp 100 Ekspertyza Dokumentow Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z dziedziną badań autentyczności współczesnej dokumentacji prawnej i finansowo-księgowej, typowej dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków itp. Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem...

SP-101 Kryminalistyka

SP-101 KRYMINALISTYKA Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką kryminalistyczną, czyli zespołem metod i środków, które pozwalają na optymalne wykrywanie sprawców przestępstw oraz na jednoznaczne udowadnianie winy. Podniesienie kwalifikacji pozwoli...

SP-133 Obsługa prawna firm

SP-133 OBSŁUGA PRAWNA FIRM adania i cele studiów- adresaci, to przede wszystkim absolwenci studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych, jednak często zdarzają się także i ci, którzy z racji zajmowanych stanowisk w działach obsługi prawnej potrzebują...

SP-136 Administracja publiczna

SP-136 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Celem studiów w ramach programu Administracja publiczna jest przygotowanie nowoczesnej, profesjonalnej i wszechstronnie wykształconej kadry na potrzeby administracji publicznej. Studia te pozwalają nabyć: wiedzę o rodzajach struktur...

EKONOMICZNO - FINANSOWE

SP-121 Kadry i płace w praktyce

SP-121 KADRY I PŁACE W PRAKTYCE Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program...

SP-122 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

SP-122 PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do...

SP-127 Zamówienia publiczne

SP-127 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Celem studiów jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w...

EDUKACJA

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Celem studiów jest wypromowanie zrozumienia edukacji zintegrowanej, której podstawowym zadaniem jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program studiów umożliwia...

SP-129 Zarządzanie oświatą

SP-129 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Celem studiów jest wyposażenie w umiejętności aktywnego, samodzielnego i twórczego zarządzania placówką oświatowo-wychowawczą oraz przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu prawnych podstaw funkcjonowania placówki oświatowej. Absolwent...

SP-116 Nauczyciel przedsiębiorczości

SP-116 Nauczyciel przedsiębiorczości Celem studiów w zakresie „Nauczyciel przedsiębiorczości” jest kształcenie profesjonalnej kadry w zakresie nauczania przedmiotu ”Przedsiębiorczość”, który ma ułatwić przygotowanie młodzieży do skutecznego kreowania bądź poszukiwania...

MP-07 Nauczyciel – Pedagog specjalności ( 5 specjalności)

MP-07 NAUCZYCIEL – PEDAGOG SPECJALNOŚCI ( 5 SPECJALNOŚCI) 1)      Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2)      Tyflopedagogika 3)      Surdopedagogika 4)      Pedagogika lecznicza 5)      Resocjalizacja i socjoterapia   Sygnatura...

MP-06 Nauczyciel pedagog + specjalność

MP-06 NAUCZYCIEL PEDAGOG + SPECJALNOŚĆ 1)      Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2)      Tyflopedagogika 3)      Surdopedagogika 4)      Pedagogika lecznicza 5)      Resocjalizacja i socjoterapia   Sygnatura przedmiotu Komponenty moduł...

Rolnictwo

SP-125  Rolnictwo Studia skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. „Rolnictwo” – 2 semestralne studia podyplomowe: są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Ukończenie studiów...

ZDROWIE, PIELĘGNIARSTWO

Prawo medyczne

NASZ PROJEKT:PRAWO MEDYCZNE Studia są przeznaczone dla osób wykonujących zawody medyczne,szczególnie lekarze,pielęgniarki,położne,diagności laboratoryjni,fizjoterapeuci,jak również dla osób wykonujących inne zawody,w których znajomość prawa medycznego,praw pacjenta i...

SP-110 Zarządzanie w ochronie zdrowia

SP-110 ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie...

SP-134 Dietetyka i leczenie kliniczne

SP-134 DIETETYKA I LECZENIE KLINICZNE Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i...

SP-135 Zdrowie publiczne

SP-135 ZDROWIE PUBLICZNE Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem: umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w...

Pielęgniarka geriatyczna

PIELĘGNIARKA GERIATYCZNA Pielęgniarka geriatryczna jest to specjalizacja dla osób posiadających już dokumenty niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.Celem studiów jest przygotowanie i wyszkolenie  wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do...