Rachunkowość i finanse

To  najstarszy sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, który umożliwia uzyskanie, przetwarzanie oraz prezentację informacji, a także podejmowanie decyzji.

  • Rachunkowość możemy rozróżnić na trzy systemy. Pierwsza z nich to finansowa, która informuje o stanie finansowo – majątkowym jednostki oraz o tym jaki ona wygospodarowała wynik finansowy.
  • Druga to rachunkowość zarządcza, która informuje o efektywności i skuteczności działania jednostki.
  • Natomiast trzecia to rachunkowość podatkowa jej zadaniem jest informowanie o aktualnych zobowiązaniach podatkowych jednostki.
  • Szerokość tej dziedziny jest niepowtarzalna. Jest to jeden najbardziej popularnych kierunków w dzisiejszych czasach.  Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim pewną pracą, ale także cechuje go spory rozwój.
  • Program ten rozwija umiejętności matematyczne oraz zdolności analitycznego myślenia. Dodatkowo uczy zbierania wartościowych danych i ich interpretacji. Kolejnym atutem tego kierunku jest różnorodność miejsc pracy.
  • Absolwent rachunkowości może podjąć pracę w banku, a także w finansowych instytucjach państwowych.
  • Co więcej może również zostać doradcą finansowym, doradcą podatkowym, maklerem giełdowym oraz analitykiem finansowym.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

Studia online 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

 

✔ Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

✔ świadectwo ukończenia szkoły średniej,

✔ świadectwo dojrzałości

✔ 4 zdjęcia

✔ Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

✔ Kwestionariusz osobowy ( po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Akt ślubowania (po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Decyzja o przyjęciu ( po rejestracji elektronicznej  wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Ksero dowodu osobistego lub paszportu

✔ teczka biała A4