Zaznacz stronę

Rachunkowość

To  najstarszy sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, który umożliwia uzyskanie, przetwarzanie oraz prezentację informacji, a także podejmowanie decyzji.

 • Rachunkowość możemy rozróżnić na trzy systemy. Pierwsza z nich to finansowa, która informuje o stanie finansowo – majątkowym jednostki oraz o tym jaki ona wygospodarowała wynik finansowy.
 • Druga to rachunkowość zarządcza, która informuje o efektywności i skuteczności działania jednostki.
 • Natomiast trzecia to rachunkowość podatkowa jej zadaniem jest informowanie o aktualnych zobowiązaniach podatkowych jednostki.
 • Szerokość tej dziedziny jest niepowtarzalna. Jest to jeden najbardziej popularnych kierunków w dzisiejszych czasach.  Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim pewną pracą, ale także cechuje go spory rozwój.
 • Program ten rozwija umiejętności matematyczne oraz zdolności analitycznego myślenia. Dodatkowo uczy zbierania wartościowych danych i ich interpretacji. Kolejnym atutem tego kierunku jest różnorodność miejsc pracy.
 • Absolwent rachunkowości może podjąć pracę w banku, a także w finansowych instytucjach państwowych.
 • Co więcej może również zostać doradcą finansowym, doradcą podatkowym, maklerem giełdowym oraz analitykiem finansowym.

 

Jeden z najbardziej pożądanych kierunków XXI wieku.  Ekonomia zajmuje się badaniem tego, w jaki sposób społeczeństwo wykorzystuje swoje ograniczone zasoby, aby następnie móc doskonale zaspokoić swoje potrzeby.  

 • W dzisiejszym świecie ekonomia nabrała niesamowitego rozpędu. Wkroczyła na rynek międzynarodowy.  
 • To ta dziedzina ekonomii jest niezwykle oblegana przez młodych ludzi, to właśnie z nią wiązane są największe profity, przyszłość.  
 • Dzięki coraz większej ilości małych, dużych firm oraz korporacji ekonomia rozwija się bardzo prężnie. Dodatkowo tworzą się liczne stanowiska pracy. 
 • Co więcej, ekonomia to ta dziedzina nauki, która daje mnóstwo możliwości, a także stawia na rozwój.  Nasza Akademia Polonijna wkroczyła na ten tor. Uruchamia niezwykle bogate spectrum szkoleniowe dla studentów na  poziomie licencjatu oraz magistra na studiach stacjonarnych, bądź niestacjonarnych.   
 • W programie między innymi szkolenie certyfikowane PRINCE 2, efektywne kierowanie i motywowanie zespołu, warsztaty  AGILE dla kierowników projektów.  
 • Ponadto mamy do zaoferowania technikę planowania na produktach, szkolenie certyfikowane AGILE PM FOUNDATION.  
 • Dodatkowo symulacja biznesowa z wykorzystaniem gry biznesowej typu CITTA IDEALE oraz wsparcie informatycznie budżetowania sprzedawanych usług, a także obsługa sprzedaży z wykorzystaniem specjalistycznych programów branżowych.  
 • Co więcej, w naszej ofercie pojawi się również technika profesjonalnej sprzedaży. Całkowity koszt wyżej wymienionych szkoleń wynosi 17 635 złotych.  U nas  to zaledwie 1800 złoty za semestr na studiach dziennych stopień studiów licencjat.  Ekonomia magister to koszt 2000 złotych  za semestr na studiach dziennych. 

 

 

Z nami osiągniesz życiowy sukces!

 

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni:

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna: jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów, jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW
2.Stypendium socjalne (1000 zł/m-c)
3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)
4 Stypendium naukowe
5. Stypendium sportowe
6. Zapomoga
7. Stypendium studiów w ramach Erasmus+ (+/- 500 EUR/m-c)
9. Dla studentów z Kartą Polaka

https://ap.edu.pl/studenci/stypendia/

Dla pierwszych 20 kandydatów - 20 % zniżki na czesne przy wyborze opaty rocznej w terminie od 1 czerwca 2019 do 30 czerwca 2019 r.

studia stacjonarne

10 rat po 300 PLN
2 raty po 1 500 PLN
1 rata 3 000 PLN

studia niestacjonarne

10 rat po 380 PLN
2 raty po 2 000 PLN
1 rata 3 200 PLN

✔ Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

✔ świadectwo ukończenia szkoły średniej,

✔ świadectwo dojrzałości

✔ 4 zdjęcia

✔ Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

✔ Kwestionariusz osobowy ( po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Akt ślubowania (po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Decyzja o przyjęciu ( po rejestracji elektronicznej  wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Ksero dowodu osobistego lub paszportu

✔ teczka biała A4