Tytuł:

PI/I/100/90 Pielęgniarstwo licencjat

Poziom kształcenia

Profil praktyczny

Moduł

Zajęcia na Akadami Polonijnej odbywają się w modułach

 

Moduł 1

Zjazdy dwa razy w miesiącu

Czwartek w godz.  900  -  2100

Piątek w godz.  800  -  2100

Sobota w godz.  800  -  2100

 

Moduł 2

Poniedziałek - Piątek w godz. 800  -  1200

 

Moduł 3

Poniedziałek - Piątek w godz. 1500  -  2000

 

Moduł 4

Raz w miesiącu

Poniedziałek -Sobota w godz. 800  -  2000

Pielęgniarstwo

Podobne popularne kierunki

Pielęgniarstwo to coś więcej, niż tylko zawód – to przede wszystkim powołanie!

Dlatego też, jest to zajęcie przeznaczone dla osób, które chcą nieść pomoc potrzebującym oraz wykazują swoją postawą ogromną empatię wobec innych. Aby jednak pełnić swoje obowiązki w profesjonalny sposób, wymagane jest nie tylko zaangażowanie, ale także odpowiednie przygotowanie i zdobyte doświadczenie. Aby to osiągnąć, należy odpowiednią uczelnię – taką, która pozwoli nie tylko zdobyć kwalifikacje, ale także wiedzę na temat pielęgniarstwa.

Gdzie wobec tego rozpocząć swoją drogę do wielkiej kariery? Oczywiście na Akademii Polonijnej w Częstochowie!

Dlaczego?

Ponieważ posiadamy wszystko to, co niezbędne do zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu tego działu nauki medycznej. Nasza uczelnia otrzymała bowiem aż 2,5 miliona złotych na stworzenie profesjonalnego kompleksu, który umożliwi przygotowanie adeptów pielęgniarstwa do wykonywania tego wyjątkowego i szlachetnego zawodu. Fundusze zostały wykorzystane do stworzenia tak zwanych sal wysokiej wierności, w których przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze posiadają dogodne warunki do zdobywania wiedzy i doświadczenia z zakresu profesjonalnej opieki nad chorymi. W naszym kompleksie poczujecie się, jak w prawdziwym szpitalu! Zmierzycie się bowiem z zadaniami, z którymi na co dzień mierzą się pielęgniarki i pielęgniarze. Wymiana opatrunków, pobór krwi, podłączanie kroplówek i zakładanie wenflonów… to tylko niektóre z zajęć, jakie nasi studenci opanują do perfekcji do zawodowej pracy.

Czemu jesteśmy tego pewni?

Ponieważ dopełnimy bowiem wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować Waszą pracę pielęgniarską na naszej uczelni. Co ważne, organizujemy praktyki w wykwalifikowanych instytucjach szpitalnych a także umożliwiamy wyjazdy zagraniczne do placówek partnerskich. Zapewniamy kwalifikacje z najwyższymi standardami i certyfikatami unijnymi!
Dlaczego jesteśmy uczelnią jeszcze bardziej godną polecenia?

Ponieważ zostaliśmy włączeni do wąskiego grona uczestników rewelacyjnego programu, który jest realizowany przez Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa Akademii Polonijnej z partnerami WSS im. NMP w Częstochowie oraz SP ZOZ „REPTY” GCR im. J.Z.
Projekt trwa od 1.10.2018r. do 31.07.2023r. i przeznaczony został do grupy aż stu kobiet i mężczyzn, w tym dla dziesięciu niepełnosprawnych.
Dzięki niemu uczelnia otrzyma ponad 4,5 miliona na rozwój i pomoc dla przyszłych adeptów pielęgniarstwa!
Aż 82 studentów uzyska stypendia już od drugiego roku!

Stypendia rozwoju absolwenta to aż tysiąc złotych przez okres dwudziestu czterech miesięcy i obejmuje między innymi program rozwoju w ramach kształcenia podyplomowego z leczenia ran, geriatrii, diabetologii, onkologii, terapii bólu przewlekłego, umiejętności interpersonalnych oraz wykonanie i interpretacja zapisu EKG, co więcej zdobycia również specjalizacji. Przy tym gwarantuje wizyty studyjne w krajowych podmiotach leczniczych oraz płatne praktyki zawodowe.

Jeżeli więc chcesz studiować pielęgniarstwo i zostać odpowiednio przygotowany do wykonywania swojej misji, studiuj na Akademii Polonijnej w Częstochowie!

 

Z nami osiągniesz życiowy sukces!

 

Absolwent uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawaniu warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad chorym, udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Studia stacjonarne

Zajęcia 4 dni w tygodniu.
1120 godzin: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 300 PLN

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni:

85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Opłata rekrutacyjna: jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów, jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW
2.Stypendium socjalne (1000 zł/m-c)
3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)
4 Stypendium naukowe
5. Stypendium sportowe
6. Zapomoga
7. Stypendium studiów w ramach Erasmus+ (+/- 500 EUR/m-c)
9. Dla studentów z Kartą Polaka

https://ap.edu.pl/studenci/stypendia/

✔ Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

✔ świadectwo ukończenia szkoły średniej,

✔ świadectwo dojrzałości

✔ 4 zdjęcia

✔ Zaświadczanie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

✔ Kwestionariusz osobowy ( po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Akt ślubowania (po rejestracji elektronicznej wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Decyzja o przyjęciu ( po rejestracji elektronicznej  wydruk z systemu zakładka:  wydruki rekrutacyjne)

✔ Ksero dowodu osobistego lub paszportu

✔ teczka biała A4