SDKP

Skład Zarządu SDKP

Prezes:

Założyciel SDKP Ks. prałat prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Kryński

Sekretarz Generalny:

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek

Wice – prezes:

Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Łupiński

Sekretarz organizacyjny

mgr Justyna Rozmarynowska

 

Honorowi członkowie SDKP

Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska – Wielka Brytania

Nicole Piasecki – USA

Grażyna Fijałkowska – Polska

Jerzy Koperek – Polska

Antonio Herkulan Wróbel OFM – Argentyna

Jerzy Twaróg OFM – Argentyna

Janusz Romański – USA

Janusz Ptak – Francja

Janusz Zastocki – USA – Polska

Andrzej Winiarz – Polska

 

Rada Naukowa Techniki

Przewodniczący: Prof .zw. dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek

Wiceprzewodniczący: Prof .zw. dr hab. Zdzisław Wesołowski, Floryda – USA

 

Kolegium Sponsorów

Przewodniczący: Prof .zw. dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek

Wiceprzewodniczący: mgr. Józef Serafin

 

Komisja Współpracy ds. Dyplomatycznych i Konsularnych w USA, Australii, Afryce i Unii Europejskiej

Przewodnicząca: Anna Maria Pietraszek, MBA, FLORYDA – USA

I Wiceprzewodniczący: Paul Gospodarczyk – Australia

II Wiceprzewodniczący: dr Piotr Letowt- Vorbek – Afryka Południowa

 

Komisja Współpracy z Naukowymi Organizacjami Społecznymi w USA i Unii Europejskiej

 

Przewodniczący: dr Andrzej Tomaszewicz, Oslo – Norwegia

Wiceprzewodniczący: dipl. ing. Józef Buczak, Wiedeń – Austria

 

Komisja Pamięci Narodowej

Przewodniczący: ks. Jan Zalewski, Dania

Wiceprzewodniczący: mgr inż. Janusz Ptak, Paryż – Francja

 

Komisja Współpracy z Misjami i Stowarzyszeniami Naukowymi w Ameryce Południowej

Przewodniczący: ks. prof. dr Zdzisław Malczewski, T. Chr. – Brazylia

I Wiceprzewodniczący: ks. prałat prof. zw. dr hab. Stanisław Łupiński

II Wiceprzewodniczący: o. Jerzy Twaróg, Argentyna

III Wiceprzewodniczący: o. prof dr Antoni Wróbel, Argentyna

 

Komisja Współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej i Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

Przewodniczący: prof. dr Janusz Romański – Pensylwania – NewYork – USA

I Wiceprzewodniczący: prof. zw. dr hab. inż. Adam Skorek, Montreal – Kanada

II Wiceprzewodniczący: dr Jan S. Płachta, Chicago – USA

 

Komisja Współpracy z Polonijnymi Dziennikarzami i Pisarzami w USA i Unii Europejskiej

Przewodnicząca: pisarka mgr Grażyna Fijałkowska – Polska

I Wiceprzewodniczący: pisarz Wiesław Adamczyk – USA

II Wiceprzewodniczący: redaktor Mirosław Kucharski – Polska

II Wiceprzewodniczący: Gaczoł Satanisław – Francja

Skip to content