SP-101 KRYMINALISTYKA

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką kryminalistyczną, czyli zespołem metod i środków, które pozwalają na optymalne wykrywanie sprawców przestępstw oraz na jednoznaczne udowadnianie winy. Podniesienie kwalifikacji pozwoli na nowoczesne podejście do problemów związanych z bezpieczeństwem, a wiedza w obszarze taktyki zwalczania przestępczości pozwoli na rozwijanie zdolności i umiejętności efektywnego funkcjonowania w strukturach MSWiA.
UCZESTNICY
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych tematyką kryminalistyczną, umożliwiając im przekwalifikowanie się lub podniesienie kwalifikacji oraz przygotowując ich zarówno merytorycznie, jak i praktycznie do pracy w Policji i innych agencjach ochroniarskich. Są szansą na zdobycie nowego zawodu.
KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW
Program studiów obejmuje przede wszystkim podstawowe zagadnienia z kryminalistyki, takie jak: problematykę i charakterystykę współczesnej przestępczości w Polsce, w Europie i w skali globalnej, uzupełnione o techniki, strategie i metodykę kryminalistyczną oraz funkcje kryminalistyki (rozpoznawcza, wykrywacza, dowodowa, zapobiegawcza). Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności dające możliwość zatrudnienia min. w: resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (tj. w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży granicznej), w agencjach detektywistycznych, służbach ochroniarskich, straży miejskiej, w biurach i agencjach strategii marketingowych, w komórkach świadczących usługi na rzecz agend zarządzania wielkimi firmami, w służbach transportu i zabezpieczenia znaków pieniężnych w bankomatach itp.
KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Podanie do Rektora
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
  4. Akt ślubowania
  5. Informacje podstawowe
  6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
  7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
  8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
  9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

3 + 11 =

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.