SP-110 ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Cel i program studiów

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie oraz podniesienie umiejętności kierowniczych. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej umożliwiają ponadto zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwoju, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników. Absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych koncepcji teorii organizacji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej oraz planowania finansowego w ochronie zdrowia. Studia przygotowują do sprawowania funkcji kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Uczestnicy

Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, zdrowiem środowiskowym oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w ochronie zdrowia.

Kwalifikacje absolwentów

Program studiów umożliwia zapoznanie się z poszczególnymi aspektami procesu zarządzania w szeroko pojętej służbie zdrowia, m. in. z nowoczesnymi koncepcjami teorii organizacji i zarządzania oraz planowania w jednostkach służby zdrowia stosowanymi w innych krajach europejskich. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom na efektywne kierowanie zakładami opieki zdrowotnej oraz na optymalne zarządzanie bieżącymi procesami w placówkach ochrony zdrowia.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Podanie do Rektora
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
  4. Akt ślubowania
  5. Informacje podstawowe
  6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
  7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
  8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
  9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

7 + 4 =

[rev_slider alias="podyplomowe"]

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.