SP-111 KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I GOSPODARCE

CEL STUDIÓW

Przedmiotowym celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest przede wszystkim:

 • przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu kontrolera wewnętrznego,
 • zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w organizacji,
 • kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu,
 • nabycie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności,
 • aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań kontrolnych,
 • sporządzanie profesjonalnej dokumentacji z badań kontrolnych,
 • nabycie umiejętności opracowywania trafnych wniosków pokontrolnych, służących kierownictwu organizacji do korekt i programowania nowych działań.

Studia stwarzają znaczące możliwości awansu i uatrakcyjnienia pozycji Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią Absolwentowi zrozumienie, od czego zależy jego sukces osobisty oraz sukces pracodawcy.

UCZESTNICY

Studia są skierowane są do osób pełniących funkcje nadzorcze, kontrolerskie i audytorskie w różnych podmiotach prawa, a także do absolwentów innych kierunków oraz studentów studiów II stopnia, pragnących zdobyć nowy zawód.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW
 • Zapoznanie się z zawodem profesjonalisty wykonującego kontrolę i audyt wewnętrzny oraz wypełniającego funkcje nadzorcze (kontrolę kierowniczą, menedżerską),
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia kontroli i audytu, a także sporządzania dokumentacji z badań i z postępowania pokontrolnego,
 • Nabycie wiedzy w zakresie kosztów i korzyści, wynikających z wdrożenia systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz trudności i najczęstszych nieprawidłowości podczas przeprowadzania kontroli,
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi sposobami monitorowania systemów kontroli.

Absolwent studiów będzie zdolny do profesjonalnego wykonywania kontroli w firmie. Dzięki takim specjalistom komórka kontroli wewnętrznej w danej instytucji / firmie stanowić będzie dla jej kierownika naczelnego – pierwszy własny sygnalizator zagrożeń oraz źródło skutecznego doskonalenia całokształtu działalności.

Osoba kończąca studia otrzymuje certyfikat ukończenia studiów podyplomowych Akademii Polonijnej w Częstochowie w zakresie kontroli i audytu.

Zapraszamy także na stronę internetową Stowarzyszenia Zawodowego Polski Instytut Kontroli Audytu i Kontrolingu.

KOSZT

Koszt jednego semestru : 2.500 zł

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Podwójny dyplom

12 + 1 =

[rev_slider alias="podyplomowe"]
Skip to content