SP-116 Nauczyciel przedsiębiorczości

Cel i program studiów

Celem studiów w zakresie „Nauczyciel przedsiębiorczości” jest kształcenie profesjonalnej kadry w zakresie nauczania przedmiotu ”Przedsiębiorczość”, który ma ułatwić przygotowanie młodzieży do skutecznego kreowania bądź poszukiwania stanowisk pracy.

Uczestnicy

Studia są przeznaczone do nauczycieli, chcących uczyć przedmiotu „Przedsiębiorczość” w szkołach ponad gimnazjalnych, jak również do nauczycieli przedmiotów z zakresu wiedzy o gospodarce i gospodarki rynkowej w średnich szkołach zawodowych oraz z zakresu przedsiębiorczości w liceach technicznych.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności  z podstawowych kategorii ekonomicznych, mechanizmów rynkowych, funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarki światowej, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dydaktyki przedmiotowej.

KOSZT

2500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Podanie do Rektora
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
  4. Akt ślubowania
  5. Informacje podstawowe
  6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
  7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
  8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
  9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

9 + 14 =

Skip to content