SP-127 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Cel i program studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w trudnej tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień. Program studiów obejmuje kluczowe zagadnienia z zakresu postępowania o udzielenie i uzyskanie zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawnych Unii Europejskiej oraz w Polsce.

Uczestnicy

Studia skierowane są do osób współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego (np. zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych, szkołach, szpitalach) i pozostałymi instytucjami zobowiązanymi do przestrzegania prawa zamówień publicznych. Adresowane są także do kadry wyższego i średniego szczebla organów administracji publicznej oraz osób zainteresowanych poprawną interpretacją prawa publicznego i zagadnieniami z zakresu procedur zamówień publicznych .

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent studiów zdobędzie i pogłębi wiedzę w zakresie postępowania o udzielenie i pozyskanie zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawnych Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na praktykę stosowania zamówień publicznych w Polsce.

KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Podanie do Rektora
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
  4. Akt ślubowania
  5. Informacje podstawowe
  6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
  7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
  8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
  9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

Masz pytanie w sprawie programu? Napisz do nas!

11 + 14 =

Promocja

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.