SP-134 DIETETYKA I LECZENIE KLINICZNE

Cel i program studiów

Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób, nauka o żywieniu człowieka, dietetyka, w tym żywienie kliniczne, towaroznawstwo, elementy technologii gastronomicznej. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, a w szczególności do kadry menedżerskiej i pracowników firm gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu dietetyki i żywienia człowieka oraz osób, które samodzielnie prowadzą przedsiębiorstwa gastronomiczne, a także pracowników stacji sanitarnych i pracowników służby zdrowia.  

Uczestnicy

Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, które chcą nabyć umiejętność posługiwania się i interpretacji różnych przepisów. Dzięki studiom odnajdziesz się – jako przyszły menedżer – w gąszczu przepisów, będziesz je rozumieć i prawidłowo stosować. W trakcie nauki dowiesz się wszystkiego o przepisach prawa administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy, w jaki sposób chronić własność intelektualną, jak skutecznie zarządzać w administracji publicznej.

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent będzie posiadał  wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • żywienia człowieka zdrowego i chorego
 • planowania żywienia
 • nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego
 • technologii przygotowywania potraw
 • profilaktyki chorób żywieniowo – zależnych
 • Absolwent będzie przygotowany do pracy w zespole oraz będzie potrafił wykorzystać metody i zasady edukacji żywieniowej  w pracy z pacjentami  (klientami) na poziomie indywidualnym i zbiorowym
KOSZT

2.500 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Informacje podstawowe
 6. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 7. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 9. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

3 + 4 =

Skip to content