STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK (j. ang. – B2 + drugi język do wyboru: FR, ES, DE, RU, IT); Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: polityka i administracja. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy stosunków międzynarodowych przyczyniają się do rozwoju współpracy międzynarodowej.

Absolwent programu Stosunki międzynarodowe krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w strukturach administracji Unii Europejskiej, w zarządzaniu projektami międzynarodowymi. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość międzynarodowego otoczenia społeczno-gospodarczego, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Stosunki międzynarodowe to przede wszystkim nauka oparta na naukach społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych. Stosowanie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej potwierdza nabyte umiejętności prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym. Bazujemy na kursach z  bankowości międzynarodowej, międzynarodowego prawa humanitarnego, Polski w Unii Europejskiej, programów i funduszy Unii Europejskiej, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w służbach zagranicznych, gospodarce i biznesie międzynarodowym, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę  pracy  z dziedziny funkcjonowania problematyki międzynarodowej.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą stosunków międzynarodowych, musisz opanować wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego, gospodarki światowej, budowania relacji międzykulturowych, aby wnieść użyteczny wkład w środowisko międzynarodowe. Poznasz podstawy negocjacji, zarządzania projektami, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej zdobywając przy tym umiejętności analizowania złożonych problemów globalnych i międzynarodowych, kierowania się filozofią i etyką w polityce międzynarodowej. Nabędziesz umiejętności budowania i kształcenia relacji, prawa międzynarodowego i gospodarki światowej. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: administracja państwowa i samorządowa, organizacje i instytucje międzynarodowe, przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych.  

 

Zajmują funkcje jako doradcy, analitycy, specjaliści średniego szczebla w instytucjach związanych bezpośrednio ze współpracą międzynarodową.  

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Stosunki międzynarodowe jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów międzynarodowych oraz ich obszarów zastosowania: funkcjonowanie służb zagranicznych, gospodarki i biznesu międzynarodowego, komunikacji międzynarodowej i mediów itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Skip to content