Zaznacz stronę

STUDIA MAGISTERSKIE

SPOŁECZNE

➜ Rachunkowość i doradztwo finansowe

➜ Zarządzanie zasobami ludzkimi

➜ Zarządzanie strategiczne

➜ Zarządzanie projektami

➜ Praca socjalna na rzecz rodziny

➜ Resocjalizacja i socjoterapia

➜ Terapia uzależnień

➜ Pomoc humanitarna i wolontariat

 

HUMANISTYCZNE

➜ Tłumacz j. angielskiego/niemieckiego

➜ Nauczyciel j. angielskiego/niemieckiego

➜ Język w biznesie angielski/niemiecki