Stypendia i promocje

  Promocje i rabaty obowiązujące studentów od roku akademickiego 2023/2024

PR-01 – PROMOCJA 20%
  Firma/instytucja wysyłająca od 13 i więcej pracowników – 20% zniżki dla każdego pracownika, który podpisze umowę o studia oraz uiści opłatę czesnego za I rok studiów

PR-02 – PROMOCJA 15%
 Firma/instytucja wysyłająca od 6 do 12 pracowników – 15% zniżki dla każdego pracownika, który podpisze umowę o studia oraz uiści opłatę czesnego za I rok studiów

PR-03 – PROMOCJA 10%
Firma/instytucja wysyłająca od 2 do 5 pracowników – 10% zniżki dla każdego pracownika, który podpisze umowę o studia oraz uiści opłatę czesnego za I rok studiów

RB-01 – Rabat 0 ZŁ
Zwalnia się z opłaty za postępowanie rekrutacyjne kandydatów będących w latach ubiegłych studentami AP, obecnych studentów oraz jej absolwentów.

RB-02 – RABAT 50%
Dla studentów Akademii Polonijnej, którzy podejmują równolegle naukę na drugim kierunku studiów. Rabat przyznawany jest do momentu ukończenia pierwszego kierunku.

RB-03 – RABAT 20%
Na czesne za I i II semestr studiów dla kobiet w ciąży i młodych matek (posiadających dziecko do 3. roku życia), które podpiszą umowę o studia do dnia 18.08.(decyduje data podpisania umowy).

RB-04 – RABAT 15%
Na czesne za I semestr studiów dla kandydatów, którzy podpiszą umowę o studia oraz uiszczą opłatę czesnego za I semestr do dnia 14.07 (decyduje data podpisania umowy).

RB-05 – RABAT 15%
Za czesne dla studentów Akademii  Polonijnej, którzy uiszczą opłatę czesnego za I semestr do dnia 30.07. (decyduje data podpisania umowy).

RB-06 – RABAT 10%

  • Dla kandydatów, którzy podpiszą umowę o studia oraz uiszczą opłatę czesnego za I rok studiów (decyduje data podpisania umowy).
  • Dla studentów, którzy do dnia 01.09. uiszczą jednorazowo opłatę czesnego za pełen rok studiów.”

RB-07 – RABAT 8%
Dla kandydatów, którzy podpiszą umowę o studia oraz uiszczą opłatę czesnego za I rok studiów do dnia 25.08 (decyduje data podpisania umowy).

RB-08 – RABAT 5%
 Dla kandydatów, którzy podpiszą umowę o studia oraz uiszczą opłatę czesnego za I rok studiów
 do dnia 30.08.(decyduje data podpisania umowy).

 

WNIOSEK O PROMOCJE:        pobierz .pdf

WNIOSEK O RABAT:                 pobierz . pdf

Bezzwrotne stypendia i zapomogi finansowane

 

Wnioski dotyczące każdego rodzaju stypendiów

 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Stypendia z Funduszu Stypendialnego Akademii Polonijnej w Częstochowie pobierz wniosek doc pobierz wniosek pdf

 

Stypendia partnerów społeczno-gospodarczych pobierz wniosek doc pobierz wniosek pdf

Kredyty studenckie

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

  • PKO Bank Polski S.A.: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/preferencyjny-kredyt-studencki/
  • Bank PEKAO S.A.: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-studencki.html
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi): https://www.bankbps.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyty-inne/kredyt-studencki
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi): https://www.sgb.pl/oferta/dla-ciebie/studencki/

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

  • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
  • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
  • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU.

 

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W PROJEKTACH ZAAKCEPTOWANYCH W KONKURSIE

Tabela A – Wyjazdy studentów na studia (SMS):

 Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 500

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 450

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 400

 

Tabela B – Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):

 Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €1

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 600

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 550

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 500

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107) STAWKI  W KONKURSIE

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)

Ryczałt na podróż

Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich

700 € na miesiąc

Według kalkulatora odległości

 

 

Kalkulator odległości

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content