Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: językoznawstwo. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Tłumacze  przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Tłumacz krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodzie tłumacza z angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Tłumacz tekstów i wypowiedzi z różnych obszarów to przede wszystkim nauka oparta na przekładzie specjalistycznym oraz audiowizualnym, konferencyjnym czy symultanicznym. Stosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych wspomagających pracę tłumacza i znajomość profesjonalnych programów komputerowych potwierdzają nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z pracy przekładowej w obrębie różnych dziedzin zawodowych w systemowym uzależnieniu między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w zawodzie tłumacza przysięgłego, wydawnictwach, w firmach międzynarodowych.

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym tłumaczem, musisz kierować się chęcią zrozumienia i zastosowania zaawansowanych technologii informacyjnych wspomagających pracę tłumacza, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój działalności tłumaczeniowej i przekładu w obrębie różnych dziedzin zawodowych. Poznasz podstawy wiedzy w zakresie przekładu i komunikacji w różnych sytuacjach społecznych zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  oraz  analizy i optymalizacji procesów i umiejętności wykonywania pracy zdalnej. Poznasz podstawy użytkowe języka angielskiego, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: agencje tłumaczeniowe, wydawnictwa, redakcje czasopism, środki masowego przekazu, sektor usług i produkcji.  

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie  tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu  języka angielskiego jako obcego oraz drugiego języka obcego na poziomie B2, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Tłumacz jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: tłumaczenia audiowizualne, konferencyjne, symultaniczne, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Skip to content