Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK;  Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: językoznawstwo.. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Tłumacze przyczyniają się do skutecznej komunikacji na arenie międzynarodowej. Absolwent programu Translatoryka zgłębia tajniki pracy translatorskiej i podnosi swoje kwalifikacje tłumaczeniowe celem zdobycia umiejętności przekładowych w zakresie pisemnego oraz ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych w ramach języka angielskiego oraz języka polskiego. Ćwiczy tłumaczenia ustne i pisemne w zakresie wybranych języków specjalistycznych, m.in. ekonomiczny, prawny, naukowy, techniczny. Działa w zawodzie tłumacza z angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Tłumacz tekstów i wypowiedzi z różnych obszarów to przede wszystkim nauka oparta na przedmiotach teoretycznych obejmujących zagadnienia z zakresu teorii przekładu, stylistyki w translatoryce oraz związane z rolą i zadaniami tłumacza. Stosowanie zdobytych kompetencji w zakresie indywidualnej i zespołowej działalności tłumaczeniowej potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z przedmiotów praktycznych, praktycznej nauki języka angielskiego, przedmiotów gospodarczo-handlowo-politycznych. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w zawodzie tłumacza, tłumacza przysięgłego, wydawnictwach, firmach międzynarodowych.

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym tłumaczem, musisz nabyć praktyczne umiejętności przekładu pisemnego oraz ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój działalności tłumaczeniowej i przekładu w obrębie różnych dziedzin zawodowych. Poznasz zagadnienia z teorii przekładu, stylistyki w translatoryce oraz związane z rolą i zadaniami tłumacza. Poznasz podstawy skutecznej komunikacji w międzynarodowych firmach i instytucjach, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: agencje tłumaczeniowe, wydawnictwa, redakcje czasopism, środki masowego przekazu, sektor usług i produkcji. 

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie gatunków medialnych i języka mediów,  tłumaczenia specjalistycznego, tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego, analizy wypowiedzi medialnych oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu języka angielskiego jako obcego oraz drugiego języka obcego na poziomie B2, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Translatoryka jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: tłumaczenia audiowizualne, konferencyjne, symultaniczne, konsekutywne, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.