Ostatnie pożegnanie Karoliny Kaczorowskiej, Małżonki Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej, patronki Akademii Polonijnej w Częstochowie

Śp. KAROLINA KACZOROWSKA 

W piątek 22. kwietnia 2022 rozpoczną się UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNO – POGRZEBOWE w POLSCE Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej. Małżonki ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej. Ostatniej Pierwszej Damy II Rzeczypospolitej.

Uroczystości żałobne ostatniej Prezydentowej II Rzeczypospolitej, mają niezwykły wymiar historyczny i symboliczne przesłanie, bowiem ostatecznie zamykają dumne, ale i tragiczne dzieje II Rzeczypospolitej odrodzonej w 1918 roku, które w kraju zniszczyła okupacja niemiecka i sowiecka, ale trwające na emigracji w Wolnym Świecie, aż do 1991 roku, ostatecznie zakończyła działalność Rada Narodowa – namiastki Sejmu II RP, działająca na emigracji aż do pierwszych wolnych wyborów sejmowych w Rzeczypospolitej po II wojnie światowej, które odbyły się w 1991 roku.

Uroczystości będą miały wymiar i charakter zarówno państwowy, jak i społeczno – obywatelski. Serdecznie zapraszamy w strojach organizacyjnych i w mundurach z insygniami historycznymi i dystynktoriami oraz pocztami sztandarowymi do udziału w uroczystościach.

Zachęcamy do licznego udziału w uroczystościach.

W dniu 21 sierpnia 2021 w Wielkiej Brytanii zmarła Pani Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim Prezydencie II RP – Ryszardzie Kaczorowskim, Patronie Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Związana z Akademią Polonijną w Częstochowie od jej początków, wraz z mężem, Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim uczestniczyła przez 30 lat w wydarzeniach Uczelni: inauguracje, święta Uczelni, święta narodowe, uroczystości na Jasnej Górze. Przyjazdy z Londynu do Częstochowy były zawsze wydarzeniami bardzo ważnymi, dobrze zaplanowanymi, spotkania z młodzieżą akademicką, wykładowcami, byłymi studentami, sympatykami i ludnością częstochowską, z którą dzieliła się swoją historią dramatycznych okoliczności drugiej wojny światowej, jak wielu innych Polaków, zesłania na Syberię i powrót  dramatyczny  przez Iran, Indie, do Afryki, gdzie jej los odmienił się na lepsze a potem trafiła na Wyspy Brytyjskie, ukończyła studia na Uniwersytecie w Londynie. Pracowała następnie jako nauczycielka. Choć Anglia stała się jej drugim domem  to Polska pozostawała zawsze na pierwszym miejscu. Ubogacona wartościami religijnymi i patriotycznymi pokonywała wszystkie trudności z modlitwą i z głębokim nabożeństwem do Matki Bożej Jasnogórskiej. Z mężem stworzyła dom, gdzie z córkami Jagodą i Alą, które obdarowały swych rodziców piątką wnucząt, urodzone na obcej ziemi, to do dzisiaj są dumne ze swej polskości i pielęgnują mowę ojczystą i polskie tradycje.

 Odważna, o wielkim sercu i ogromnej dobroci, każdy wolny czas zarezerwowany był dla Polski, organizując z innymi kobietami w Londynie  pomoc dla dzieci z domów dziecka, chorym, opuszczonym w różnych placówkach w Polsce, wszystkie działania  przebiegały bez rozgłosu.

Czynnie uczestniczyła w życiu Polskiej Misji Katolickiej, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, Ogniska Polskiego w Londynie, w Zjednoczeniu Polek na Emigracji, Związku Harcerstwa Polskiego,  służyła pomocą i wsparciem w organizowaniu uroczystości narodowych, religijnych, harcerskich, artystycznych.                                                                                                                                                                                                                           

Rezydencja „Polski Dom”, z serdecznością Pierwszej Damy Polskiego Londynu, przyjmowała przyjeżdżających Polaków na obiady polskie, a dania serwowane  przygotowywała sama  Pani Karolina.

Życie Karoliny Kaczorowskiej to gotowy scenariusz niezwykłego filmu fabularnego pełnego miłości, radości, patriotyzmu, tragedii, bólu i smutku, ale przede wszystkim nieustannej nadziei i głębokiej wiary w Boga.

10 kwietnia 2010 roku Katastrofa Smoleńska w drodze do Katynia uwieńczyła męczeńską śmiercią życie jej ukochanego męża Ryszarda Kaczorowskiego.  Czas nie pozwolił na zagojenie ran i zmniejszenie bólu w 2012,  przeżyła  ekshumację męża, pomyłkę ciał w trumnach i ponowny pogrzeb w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Pani Karolina Kaczorowska  po  śmierci męża postanowiła przyjeżdżać do Polski i uzupełnić uzgodniony wcześniej   kalendarz spotkań swego męża ze studentami  Akademii Polonijnej  w Częstochowie,  przyjaciółmi i  tymi, którzy pragnęli by uświetniła swoją osobą różne uroczystości w Polsce.

Największym wydarzeniem w dniu 8 października 2011 r  było odsłonięcie przez Prezydentową pomnika, w hołdzie Ryszardowi Kaczorowskiemu ostatniemu Prezydentowi II RP, Wielkiemu Protektorowi Akademii Polonijnej, przed  głównym gmachem Akademii Polonijnej w Częstochowie. Następnie przekazanie odznaczeń męża do skarbca na Jasnej Górze. Przyjeżdżając do Polski uczestniczyła w odsłonięciach tablic pamiątkowych w hołdzie Panu  Prezydentowi, zawsze podczas pobytu była w Częstochowie i na Jasnej Górze.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu moralnej i patriotycznej postawy młodzieży w kraju i za granicą i za ofiarną działalność publiczną.

Biografia Karoliny Kaczorowskiej autorstwa Iwony Walentynowicz  “Prezydentowa Karolina Kaczorowska. Stanisławów – Sybir – Afryka – Londyn” mówi nie tylko o Pani Prezydentowej, ale o losach całego pokolenia oraz o matkach, córkach, żonach, które stały się wygnańcami, bo były Polkami. Zostały skazane na niewyobrażalne cierpienia i uchodźstwo.

Wspomnienie życia Karoliny Kaczorowskiej niech pokrzepia nasze serca i uczy następne pokolenia studentów Akademii Polonijnej wierności wartościom, wyrastającym z umiłowania Boga i Ojczyzny, niech utwierdza nas w niezłomnym dorastaniu do dobrze rozumianej wolności.

Karolina Kaczorowska zostanie pochowania u boku męża w Panteonie Wielkich Polaków Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

 

W imieniu wspólnoty akademickiej pogrążonej w smutku

Ks. prof. dr hab. dr h.c. ANDRZEJ KRYŃSKI

REKTOR

Akademii Polonijnej w Częstochowie

 

 

Skip to content