Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK;  Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK (j. ang. – B2 + drugi język do wyboru: FR, ES, DE, RU, IT); Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki socjologiczne. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy wsparcia społecznego przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Wsparcie społeczne rozwiązuje współczesne problemy bezrobocia, kwestii seniora, ochrony rodziny, pomocy postpenitencjarnej i wiele innych. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych z usługami pomocy społecznej. Kieruje nim chęć zdobycia wiedzy interdyscyplinarnej z obszaru nauk psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, ekonomicznych.

Wsparcie społeczne to przede wszystkim nauka oparta na diagnozowaniu zjawisk w zakresie problematyki pracy socjalnej i pomocy społecznej. Wsparcie społeczne to diagnozowanie potrzeb społecznych oraz planowanie sposobów ich zaspakajania. Bazujemy na kursach z interwencji kryzysowej, projektów socjalnych, działalności pożytku publicznego i wolontariatu, programów i funduszy społecznych Unii Europejskiej, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, centrach usług socjalnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, policji, zespołach samorządowych i rządowych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę.  

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą z zakresu wsparcia społecznego, musisz posługiwać się metodami i technikami nawiązywania współpracy, współdziałania z różnymi podmiotami środowiskowymi oraz kompetencjami w zakresie pozyskiwania środków europejskich, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój organizacji i społeczeństwa. Poznasz organizowanie społeczności lokalnej i animacji społeczno-kulturalnej oraz rozwiązywania różnych problemów wspólnot lokalnych. Poznasz problematykę społeczną i metody badań oraz rozwiązywania problemów społeczno-kulturalnych, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie zróżnicowanych metod rozwiązywania problemów w grupach społecznych. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

 

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: samorząd terytorialny, ośrodki pomocy społecznej, organizacje rządowe i pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, centra i kluby integracji społecznej.

 

TWÓJ PROGRAM

Twój program interdyscyplinarny łączy dziedziny socjologii, psychologii, ekonomii, pedagogiki, oraz oferuje Tobie wykorzystanie tych dyscyplin w postępowaniu diagnostycznym, działaniach interwencyjnych i animacji społecznej i kulturalnej oraz w podejmowaniu inicjatyw społecznych w oparciu o lokalnych liderów. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Wsparcie społeczne jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów społecznych oraz ich obszarów zastosowania: prowadzenie zajęć z różnymi grupami odbiorców, organizowanie grup wsparcia, stosowanie zróżnicowanych metod rozwiązywania problemów w grupach społecznych, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.  

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

Skip to content