Wydział Interdyscyplinarny

I. WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY

 • Multilingwistyczne Studium Języków

 • Studium Wychowania Fizycznego

 • Studium NTI

 • NUFE Network of Universities in Free Enterprise

 • Telewizja Akademii Polonijnej

II. INSTYTUTY

 • Instytut Akademii Bezpieczeństwa Narodowego

 • Instytut Nauk Społecznych

 • Instytut Badań nad Równouprawnieniem i Tolerancją

 • Instytut Humanistyczny

 • Instytut Zdrowia

 • Instytut Geostrategii i Polityki Międzynarodowej

 • Międzynarodowy Instytut Sztuki

 • Instytut Studiów Podyplomowych

 • Instytut Szkoleń i Certyfikacji

 • Instytut Dokształcania na Odległość

 • Instytut Infrastruktury i Logistyki

III. Centrum Biblioteczno-Informacyjne

 • Biblioteka Akademicka

 • Wirtualna Biblioteka Nauki

 • Biblioteki cyfrowe

 • Biblioteka Polonica

 • Katalog online AP

 • Czytelnia akademicka

 • Zbiory Specjalne

 • Europejskie Zbiory Thomasa Mores

 • Muzeum AP

 • Archiwum AP

IV. Międzynarodowe Centrum ESG

V. Badania naukowe

  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

  • Akademickie Centrum Innowacji Medycznych

  • Centrum Badań Thomasa Mores

  • Centrum Biotechnologii

  • Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  • Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

VI. Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator”

   • „Educator”  sklep internetowy

   • PNAP – Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

VII. Business School

VIII. International Doctoral School

IX. Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli

X. Biuro Współpracy Zagranicznej

 • Program Erasmus +

 • Współpraca bilateralna

 • Projekty międzynarodowe

XI. Biuro Orientacji i Rekrutacji

  • Rekrutacja

  • Biuro Karier

  • Badanie Losów Absolwentów AP

XII. Organizacje Studenckie

   • Samorząd Studencki

   • Wolontariat Studencki

   • Stowarzyszenie Absolwentów

XIII. Uniwersytet 50+

XIV. Uniwersytet Jurajski dla dzieci i juniorów

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY

 • Instytut Nauk Społecznych

 • Instytut Humanistyczny

 • Instytut Zdrowia

 • Instytut Studiów Podyplomowych

 • Instytut Szkoleń i Certyfikacji

 • Multilingwistyczne Studium Języków

 • Studium Wychowania Fizycznego

 • Studium NTI

 • Instytut Dokształcania na Odległość

 • NUFE Network of Universities in Free Enterprise

II. Centrum Biblioteczno-Informacyjne

 • Biblioteka Akademicka

 • Wirtualna Biblioteka Nauki

 • Biblioteki cyfrowe

 • Biblioteka Polonica

 • Katalog online AP

 • Czytelnia akademicka

 • Zbiory Specjalne

 • Europejskie Zbiory Thomasa Mores

 • Muzeum AP

 • Archiwum AP

III. Badania naukowe

  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

  • Akademickie Centrum Innowacji Medycznych

  • Centrum Badań Thomasa Mores

  • Centrum Biotechnologii

  • Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  • Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

IV. Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator”

   • „Educator”  sklep internetowy

   • PNAP – Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

V. Business School

VI. International Doctoral School

VII. Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli

VIII. Biuro Współpracy Zagranicznej

 • Program Erasmus +

 • Współpraca bilateralna

 • Projekty międzynarodowe

IX. Biuro Orientacji i Rekrutacji

  • Rekrutacja

  • Biuro Karier

  • Badanie Losów Absolwentów AP

X. Organizacje Studenckie

   • Samorząd Studencki

   • Wolontariat Studencki

   • Stowarzyszenie Absolwentów

XI. Uniwersytet 50+

XII. Uniwersytet Jurajski dla dzieci i juniorów

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

Skip to content