Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: polityka i administracja. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy administracji przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Zarządzanie kadrami krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych z pozyskiwaniem pracowników, adaptacją pracowniczą, motywowaniem, wynagradzaniem i ocenianiem pracowników, rozwojem zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to przede wszystkim nauka oparta na regulacjach prawnych, stosunkach prawnych i instytucjach prawnych niezbędnych w funkcjonowaniu w ramach kierowania ludźmi w organizacji. Budowanie programów rozwoju karier pracowniczych, tworzenie systemu motywacji i oceniania pracowników, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w cenionych instytucjach prawnych i w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dzięki czemu wykorzystują metody z zakresu polityki personalnej.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą zarządzania kadrami, musisz kierować się chęcią zrozumienia, jak działają przedsiębiorstwa, rynek i gospodarka, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz podstawy  prawa pracy, planowania zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, organizacji procesów personalnych w firmach  zdobywając przy tym umiejętności kierowania ludźmi w organizacji lub przedsiębiorstwie. Poznasz podstawy relacji prawnych,  a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: menadżer ds. HR, specjalista ds. rekrutacji, szkoleń; trener biznesu; trener rozwoju zawodowego.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie  profesjonalnego zarządzania pracownikami w jednostkach sektora administracji, firmach, przedsiębiorstwach  jak również  w podmiotach gospodarczych oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu polityki personalnej: pozyskiwanie pracowników, adaptacja pracownicza, motywowanie, wynagradzanie i ocenianie pracowników. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Zarządzanie kadrami jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów prawnych oraz ich obszarów zastosowania: w jednostkach administracji publicznej, ustroju samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zarządzania w administracji publicznej, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Skip to content