Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca magisterska-TAK;    Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK Certyfikaty językowe – TAK (j. ang. – B2 + drugi język do wyboru: FR, ES, DE, RU, IT); ; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki o zdrowiu. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy zarządzania projektami posiadają wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do kierowania zespołami projektowymi oraz do zarządzania programami i portfelami projektów na poziomie zarządu organizacji. Absolwent programu Zarządzanie projektami krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych z zapewnieniem efektywności projektów oraz systemami informatycznymi wspomagającymi aplikację omawianych instrumentów. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Zarządzanie projektami to przede wszystkim nauka oparta na zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz organizacjami non-profit i jednostkami administracyjnymi. Zarządzanie projektami to przygotowanie do pracy współczesnego zakresu zarządzania projektami jak również umiejętnościami z zakresu przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów w praktyce organizacji działających dla zysku i non-profit. Przygotowanie do pracy w zarządzaniu projektami to

realizowanie przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania projektami. Bazujemy na kursach z zarządzania projektami, psychologii w biznesie, E-biznesu, finansów i zarządzania ryzykiem w projektach, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w zarządach przedsiębiorstw, biurach badawczo-rozwojowych i szkoleniowych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę zarządzania projektami informatycznymi lub przemysłowymi.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą z zakresu zarządzania projektami, musisz dysponować wiedzą teoretyczną dotyczącą współczesnego zakresu zarządzania projektami, jak również oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów biznesowych, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz szeroki wachlarz kompetencji zarządzania w przedsiębiorstwie oraz problematykę zarządzania projektami zdobywając przy tym umiejętności dotyczące strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania projektami. Poznasz aplikację omawianych instrumentów, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w zarządzaniu projektami. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty w międzynarodowym środowisku pracy.

 

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: zarząd przedsiębiorstwa, firmy, zarządzanie projektami. Pracują jako specjaliści w realizacji projektów finansowych z funduszy europejskich.

TWÓJ PROGRAM

Twój program interdyscyplinarny łączy dziedziny budżetowania i kontroli realizacji projektów, zarządzania portfelami projektów, systemów informatycznych wspomagających biznes oraz oferuje Tobie międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do zarządzania projektami. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Zarządzanie projektami jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów zarządzania projektami oraz ich obszarów zastosowania: menadżerzy projektów prowadzonych przez międzynarodowe organizacje, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

Skip to content