ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca magisterska-TAK;    Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK Certyfikaty językowe – TAK (j. ang. – B2 + drugi język do wyboru: FR, ES, DE, RU, IT); ; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: nauki o zdrowiu. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy zarządzania zasobami ludzkimi przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Zarządzanie zasobami ludzkimi krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych z komunikacją interpersonalną, wizerunkiem marki, wizerunkiem pracodawcy i komunikacją wewnątrz firmy.  Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to przede wszystkim nauka oparta na narzędziach badania pracowników, motywowania i wdrażania systemów oceny pracowniczej i komunikacji interpersonalnej jako najwyższej wartości dla każdej firmy, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w HR, zarządzaniu przedsiębiorstw, instytucjach finansowych.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą zarządzania zasobami ludzkimi, musisz przygotować się do zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji i selekcji, systemów wynagrodzeń, motywacji i oceny pracowników, consulting-u dla firm, doradztwa podmiotów gospodarczych w obszarze związanym z zasobami ludzkimi, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz podstawy budowania kariery pracowniczej, tworzenia systemów motywacji pracowników, profesjonalnego zarzadzania pracownikami. Poznasz sposób zarządzania zespołami pracowniczymi,  a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: menadżer ds. HR, specjalista ds. rekrutacji, szkoleń; trener biznesu; trener rozwoju zawodowego.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim jako wartością (transakcyjny lub twardy HR) oraz zarządzania ludźmi jako partnerami w biznesie (transformacyjny lub miękki HR) oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu organizacji, kierowania relacjami z interesariuszami oraz ich wpływu na ostateczny sukces lub porażkę, nowoczesnej wartości biznesowej w oparciu o potencjał pracowników, nowoczesnych technologii i innowacyjnych trendów HR. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Zarządzanie zasobami ludzkimi jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów ZZL oraz ich obszarów zastosowania: planowanie i organizacja pracy, rozwiązywanie problemów pracowniczych, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza kosztów pracy, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

Skip to content