Akademia Polonijna w Częstochowie w okresie od 08.01.2018 do 30.09.2020 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej”.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo Akademii Polonijnej w Częstochowie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości kształcenia poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego uczelni, oraz utworzenie i utrzymanie monoprofilowego centrum symulacji medycznej. Projekt pozwoli dostosować program kształcenia do potrzeb i oczekiwań rynku, wzmocni praktyczne przygotowanie przed dyplomowe studentów, oraz przełoży się na wzmocnienie potencjału uczelni.

Proponowane działania pomogą wesprzeć kompetencje pielęgniarskie, które w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności tej grupy w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych przez nią usług.

W ramach projektu zostanie zrealizowane:

 1. przygotowanie programu rozwojowego uczelni, w tym utworzenie i zakup wyposażenia do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.
 2. przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i administrowania MCSM.
 3. dostosowanie treści nauczania i programów kształcenia oraz realizowanych efektów kształcenia, do przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych.
 4. uczestnictwo studentów w  wewnętrznych i międzyuczelnianych zawodach symulacyjnych.
 5. przeprowadzenie zajęć dodatkowych i warsztatów interdyscyplinarnych dla studentów.
 6. przygotowanie bazy scenariuszy symulacyjnych, podręcznika symulacji oraz aplikacji wspomagającej nauczanie.
 7. przygotowanie i wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów.
 8. rozpoczęcie kształcenia obowiązkowego z wykorzystaniem metod symulacyjnych.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 163 osoby, w tym 144 studentów/ek (130 kobiet i 14 mężczyzn)  kształcących się na kierunku pielęgniarstwo oraz 19 pracowników uczelni, w tym:

 • kadra dydaktyczna – 9 osóbp

 • personel zarządzający – 4 osoby

 • kadra dydaktyczna – 9 osóbp

 • personel techniczny – 4 osoby

 • pacjenci standaryzowani – 2 osoby

Wartość projektu:  2 210 843,60 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 863 298,98 zł

 

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.