Patron Uczelni

Patron Akademii Polonijnej w Częstochowie

RYSZARD KACZOROWSKI

Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej

Ryszard Kaczorowski zginął 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w drodze na uroczystość upłynniające 70 rocznicę mordu katyńskiego. Ciało Prezydenta złożone zostało w krypcie kościoła Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie.

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Już jako uczeń szkoły podstawowej należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W czasie II Wojny Światowej czynnie zaangażował się w działalności działalność konspiracyjną, tworzył w Białymstoku podziemne harcerstwo. 17 czerwca 1940 roku został aresztowany przez NKWD i skazany przez sąd wojskowy Na karę śmierci. Jednak po stu dniach spędzonych w więzieniu karę zamieniono na 10 lat obozu na Syberii. 1941 roku skutek układu Sikorski – Majski, Ryszard Kaczorowski opuścił Związek Radziecki i przyłączył się do oddziałów generała Władysława Andersa. Przeszedł szlak bojowy II korpusu, brał udział w walce o Monte Cassino.

Lata powojenne, spędził na emigracji, mieszkając w Londynie. W 1992 roku ożenił się z Karoliną z Mariopolskich, którą miał dwie córki. W 1986 roku został powołany do Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, a trzy lata później został zaprzysiężony na Prezydenta RP. Na obczyźnie angażował się w działalność harcerską i pracę z Polską młodzieżą. Był też członkiem ważnych organizacji niepodległościowych. 1990 roku przyjechał do kraju, po ponad 50 latach nieobecności, by przekazać Insygnia prezydenckie Lechowi Wałęsie. Od tej chwili Ryszard Kaczorowski często odwiedza ojczysty kraj. Otrzymał tytuł honoris causa czterech polskich uczelni. Wiele polskich miast cieszy się na jego honorowym obywatelstwem.

Odsłonięcie pomnika prezydenta Kaczorowskiego

Pomnik, upamiętniający życie i dzieło JE Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, wielkiego Polaka – patrioty, który swą służbę dla ojczyzny zmuszony był pełnić poza Krajem  – odsłonięty został w dniu 8 października 2011 roku na Skwerze im. Ryszarda Kaczorowskiego przed głównym gmachem Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Odsłonięcie pomnika staje się szczególną okazję do uczczenia pamięci prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – harcerza i żołnierza, związanego z Częstochową, duchową stolicą Polski. Należne Mu miejsce w mieście i Uczelni uwydatniają tytuły wielki Protektor Akademii Polonijnej w Częstochowie,  konfrater Jasnogórski i Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy, a od 12 kwietnia 2010 roku Patron Akademii Polonijnej w Częstochowie.

W celu upamiętnienia zasług dla ojczyzny naszej Alma Mater, Senat oraz Założyciel Akademii Polonijnej w Częstochowie na wniosek studentów i wykładowców Uczelni podjął decyzję o powołanie Komitetu Honorowego Oraz Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Pomnik o wysokości 2,5 m w stanie przed głównym gmachem Akademii Polonijnej w Częstochowie przy ulicy Pułaskiego 4/6.

Odsłonięcie pomnika zbiega się z uroczystym Jubileuszem XX Inauguracji Roku Akademickiego w Akademii Polonijnej W Częstochowie.

Doniosłość obu tych wydarzeń, a w szczególności odsłonięcie pomnika prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego jest nie tylko oddaniem hołdu JE Prezydentowi III Rzeczypospolitej, lecz także ważną przedsięwzięciem, kształcący świadomość narodową młodego pokolenia Polaków.

Skip to content