REKRUTACJA 2021/2022

NOWA RZECZYWISTOŚĆ - NOWE STUDIA
TYLKO U NAS: W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE NAJNOWOCZEŚNIEJSZE  STUDIA: BEZ STRESU

LICENCJAT                                           MAGISTER
28 programów praktycznych + 4 NOWE                   19 programów praktycznych + 4 NOWE
zajęcia dydaktyczne: 50% programu w tym 80% Online         zajęcia dydaktyczne: 50% programu w tym 90% Online
praca lub praktyka: 50 % programu                                                praca lub praktyka: 50 % programu

PROMOCJA + STYPENDIA: DLA KAŻDEGO
NOWOŚĆ: Prawo; Pielęgniarstwo; Informatyka w procesach gospodarczych; Psychologia w biznesie; 
Turystyka i hotelarstwo; Coaching i psychologia społeczna; Copywriting z retoryką; Informatyka w biznesie; 
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową; 

                                                                     

AKTUALNOŚCI

Biuro Rekrutacji:

+48 695 905 965

Kontakt telefoniczny w godzinach 9:00-13:00

 

NASZA UCZELNIA