Zarządzenie Rektora Akademii Polonijnej w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz profilaktyka działań przeciwko SARS-CoV-2

Treść zarządzenia
Instrukcja

Dla każdego studia tradycyjne i innowacyjne

✔ Zajęcia dydaktyczne 50 % + 50 % praktyka zawodowa

✔ Interaktywne zajęcia dydaktyczne online

✔ Drugi kierunek studiów 50 % zniżki

✔ Do studiów zaliczamy twoje doświadczenie zawodowe i staż pracy w ECTS

✔ Wsparcie niepełnosprawnych do 1 500 zł / m-c

✔ Pomoc materialna do 1 000 zł / m-ce

✔ Za mobilność zagraniczną płacimy 6 000 Euro

✔ Indywidualne 

➜ studia
➜ studia międzynarodowe
➜ tryb i termin zaliczania przedmiotów

✔ Bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej

✔ Studia w języku polskim lub angielskim

✔  Wznowienie studiów