NOWA RZECZYWISTOŚĆ - NOWE STUDIA

TYLKO U NAS: W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE  STUDIA: BEZ STRESU

LICENCJAT                                           MAGISTER
28 programów praktycznych + 4 NOWE                   19 programów praktycznych + 4 NOWE
zajęcia dydaktyczne: 50% programu w tym 80% Online         zajęcia dydaktyczne: 50% programu w tym 90% Online
praca lub praktyka: 50 % programu                                                praca lub praktyka: 50 % programu

 

PROMOCJA + STYPENDIA: DLA KAŻDEGO
NOWOŚĆ: Prawo; Pielęgniarstwo; Informatyka w procesach gospodarczych; Psychologia w biznesie; 
Turystyka i hotelarstwo; Coaching i psychologia społeczna; Copywriting z retoryką; Informatyka w biznesie; 
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową;