Monitorowanie karier zawodowych Absolwentów

Integralną częścią doskonalenia procesu kształcenia jest stałe monitorowanie kariery zawodowej absolwentów Akademii Polonijnej. W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie “Ankiety Absolwenta Akademii Polonijnej w Częstochowie”.

Celem tego badania jest zebranie danych oraz opinii na temat satysfakcji absolwentów i ich pozycji na rynku pracy, w tym również Państwa jako reprezentantów tej grupy.Wypełnione przez Państwa na różnych etapach kariery zawodowej ankiety pomogą nam bliżej poznać związki zachodzące między treściami programów kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów Akademii Polonijnej. Ich wyniki będą dla nas cennym źródłem informacji, przydatnych w pracach Rady ds. Nauki i Badań Naukowych oraz Komisji ds. Oceny Jakości i Wydajności, zajmujących się planowaniem strategicznym oraz doskonaleniem procesu kształcenia w naszej Uczelni.

 

Informacje te będą wykorzystywane również na potrzeby rankingów krajowych i międzynarodowych, co – potencjalnie – może przyczynić się do podniesienia prestiżu Akademii Polonijnej, utrwalenia jej pozycji na rynku edukacyjnym w Polsce i na świecie, w tym również podniesienie rangi dyplomu.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych gwarantujemy poufność Państwa danych i odpowiedzi. Wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym. Wypełnienie ankiety polega na zaznaczeniu właściwej odpowiedzi. Pytania wymagające innej formy odpowiedzi zaopatrzone są we wskazówki. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 15 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety:

– Ankieta I: Kompetencje absolwenta Akademii Polonijnej (zaraz po ukończeniu studiów)

– Ankieta II: Przejście z edukacji do zatrudnienia (po 6 miesiącach od ukończenia studiów

– Ankieta III: Losy zawodowe absolwentów Akademii polonijnej (po 3, 5 i 10 latach pracy)

 

Formularze te są dostępne w Dziekanacie AP. Uprzejmie prosimy o ich wypełnienie i złożenie w w Dziekanacie AP.

Skip to content