Opłaty i czesne za studia 2020/2021

Opłaty za studia I stopnia w języku polskim

Opłaty za studia II stopnia w języku polskim

Opłaty za studia I stopnia w języku angielskim

Opłaty za studia II stopnia w języku angielskim