Procedura składania wniosku o Elektroniczną Legitymację Studencką

  1. Należy pobrać wniosek dostępny w Wirtualnym Dziekanacie, w zakładce Pliki do pobrania, w katalogu Legitymacja Studencka, o nazwie: Wniosek_o_wydanie_elektronicznej_legitymacji_studenckiej
  2. Należy wypełnić elektroniczne wniosek zgodnie z Zarządzeniem 16/2019 dostępnym w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Pliki do pobrania w katalogu Legitymacja Studencka
  3. Należy opłacić wniosek
  4. Wypełniony wniosku, potwierdzenie zapłaty oraz swoje zdjęcie należy przesłać na adres mailowy legitymacje@ap.edu.pl ( parametry techniczne zdjęcia muszę być zgodne Zarządzeniem 16/2019)
  5. W tytule wiadomości należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz numer albumu.
  6. Niedostosowanie się do wytycznych procedury będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

 

 

 

 

 

 

Skip to content