Procedura składania wniosku o Elektroniczną Legitymację Studencką

  1. Należy pobrać i wypełnić Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej zgodnie z Zarządzeniem 16/2019.
  2. Wniosek należy opłacić (w tytule opłaty należy wpisać swoje imię, nazwisko, numer albumu oraz “legitymacja studencka”
  3. Wypełniony wniosek, potwierdzenie zapłaty oraz swoje zdjęcie elektroniczne należy przesłać na adres mailowy dziekan@ap.edu.pl (parametry techniczne zdjęcia muszą spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego). W tytule wiadomości należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz numer albumu.
  4. Przy odbiorze legitymacji musi zostać podpisane Potwierdzenie odbioru legitymacji.

    Niedostosowanie się do wytycznych procedury będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

    Dodatkowe dokumenty do pobrania:
    Oswiadczenie o utracie legitymacji
Skip to content