Szkolenia i certyfikacja

LCCI oferuje zarówno egzaminy z angielskiego języka biznesowego (np. English for Business, English for Tourism, ELSA, SEFIC), jak i z rozmaitych dziedzin związanych ze światem biznesu i finansów. Są to przykładowo egzaminy z dziedziny księgowości i rachunkowości, marketingu czy IT. Ponadto LCCI IQ kompleksowy egzamin z ogólnego języka angielskiego – JETSET.Jednakże najpopularniejszym egzaminem oferowanym przez LCC jest EFB – English for Business Egzaminy English for Business są egzaminami z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w dziedzinie biznesu. Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia i wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej oraz doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości merytorycznej wypowiedzi, w zależności od wymagań sytuacji. Egzaminy EFB zostały opracowane przez specjalistów na podstawie autentycznych, codziennych sytuacji ze świata biznesu. Egzaminy EFB dostępne są na pięciu poziomach zaawansowania: Poziom Preliminary Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4.

Każdy z dostępnych poziomów składa się z obligatoryjnej części pisemnej, oraz opcjonalnych części: ustnej i rozumienia ze słuchu. Kandydaci zainteresowani podejściem do wybranego poziomu egzaminu EFB, mogą zdawać go w jednej z trzech serii egzaminacyjnych oraz w procedurze “On Demand”, w dowolnie wybranym terminie w Centrach Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

 

Korzystając z kursu LCCI – EFB:

  • zbierzesz i uzupełnisz wiedzy z zakresu gramatyki oraz słownictwa biznesowego, zwrotów i form grzecznościowych
  • zapoznasz się ze strukturą egzaminutypami pytań , technikami egzaminacyjnymi
  • rozwiniesz komunikatywność wystarczającej do funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w sytuacjach biznesowych
  • rozwiniesz znajomość podstawowych form korespondencji: list, memorandum, notatka służbowa, artykuł, ulotka informacyjna , lista, raport
  • nauczysz się umiejętności wyrażania opinii, brania czynnego udziału w dyskusji, argumentowaniu oraz umiejętności adekwatnej reakcji w różnych sytuacjach

 
Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
tel.:+48 34 368 42 00
fax: +48343249662
e-mail: lcci@ap.edu.pl
www.ap.edu.pl

Numer konta bankowego: BANK MILLENNIUM SA: 57 1160 2202 0000 0002 8348 9456 
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz tytuł wpłaty.

Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.

Skip to content