Studium wychowania fizycznego

Sport uczelniany

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Akademii Polonijnej daje wszystkim studentom możliwość systematycznego uprawiania sportu i rywalizacji z przedstawicielami innych uczelni.
Studenci systematycznie uczestniczą w zajęciach: tańca nowoczesnego, piłki nożnej halowej, koszykówki, siatkówki, lekkiej atletyki, pływania, tenisa stołowego, karate i sportów siłowych.
Informacja dotycząca organizacji zajęć oraz warunków zaliczenia WF w roku akademickim.
1. Wychowanie fizyczne jest obowiązkowe przez dwa semestry.
2. Ilość godzin:
I semestr – 30 godzin lekcyjnych
II semestr – 30 godzin lekcyjnych.
3. Zajęcia prowadzone są w blokach dwugodzinnych (90 minut)
.4. Zajęcia odbywają się:– w hali sportowej – ul. Dekabrystów 43, Częstochowa
– w sali gimnastycznej – ul. Pułaskiego 4/6, Częstochowa
– na basenie – ul. Aleja Niepodległości 20/22, Częstochowa
– w ośrodku jazdy konnej – ul.Mstowska 46, Częstochowa
5. Studenci powinni uczestniczyć w wybranej formie wychowania fizycznego:
– tenis stołowy
– aerobik
– siłownia
– pływanie
– koszykówka
– siatkówka
– piłka nożna halowa
– lekka atletyka
– taniec nowoczesny
– karate

6. Zapisy na zajęcia w poszczególnych grupach wychowania fizycznego odbywają się drogą elektroniczną.

7. Podstawą zaliczenia jest systematyczne (raz w tygodniu) uczęszczanie na zajęcia oraz aktywny w nich udział. Student ma obowiązek uczestniczyć minimum 5 razy w zajęciach grupy, do której jest zapisany w danym semestrze.

8. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy zmienny.

9. Zaliczenie semestru z oceną otrzymuje się na podstawie obecności na zajęciach wg następujących zasad:
– 8-9 obecności – dostateczny
– 10-12 obecności – dobry
– 13-15 obecności – bardzo dobry

10. Studenci czynnie uprawiający sport na wysokim poziomie w klubach sportowych (zajęcia 3-4 razy w tygodniu oraz udział w rozgrywkach ligowych lub zawodach, turniejach) zwolnieni są z zajęć (ocena: bardzo dobry) po przedstawieniu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odpowiednich zaświadczeń w pierwszym miesiącu danego semestru.

11. Studenci mogą odrabiać nieobecności na zajęciach wyłącznie w soboty (tenis stołowy, siłownia, pływanie). Ilość miejsc na zajęciach odrabianych ograniczona!

12. Zaliczenia z wychowania fizycznego uzyskane na innych uczelniach są honorowane po przedstawieniu indeksu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

13. Sprawy wyjątkowe dotyczące zaliczenia semestru czy roku rozpatruje Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Studenci, uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego powinni posiadać przy sobie ważną legitymację studencką Akademii Polonijnej.

KONTAKT:

Kiewrownik SWFS
Akademii Polonijnej w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
tel. +48 (0)34 36 84 226/229
fax: +48 (0)34 32 49 662
e-mail: dziekanat@ap.edu.pl

Organizacja Środowiskowa AZS Częstochowa

Sport miejski

Rozpoczynając rok akademicki  zgłoś się na początku października do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w celu uzyskania szczegółowych informacji. Dla najlepszych czekają stypendia sportowe!Serdecznie zapraszamy!

Będąc studentem Akademii Polonijnej możesz korzystać z miejskich obiektów sportowych:

Miejski Stadion Piłkarski “Raków”
ul. Limanowskiego 83, 42-208 Częstochowa
tel. +48/34 323-67-72
e-mail: stadion.pn@mosir.pl

Miejski Stadion Lekkoatletyczny
ul. Dąbrowskiego 58/64, 42-218 Częstochowa
tel. +48/34 368-36-58
e-mail: stadion.la@mosir.pl

Pływalnia Letnia, Dekabrystów
ul. Dekabrystów 45, 42-215 Częstochowa
tel. +48/34 372-07-10
e-mail: basen@mosir.pl

Pływalnia Kryta
Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
tel./fax +48/34 363-45-27
e-mail: plywalniakry@mosir.pl

Hala Sportowo-Widowiskowa “Polonia”
ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa
tel. +48/34 372-07-86
e-mail: hala@mosir.pl

Sztuczne Lodowisko
ul. Boya-Żeleńskiego 6/8, 42-217 Częstochowa
tel. +48/34 360-60-65, 603 267 090
e-mail: lodowisko@mosir.pl

Sala Sportowa “Częstochowianka”
ul. Rejtana 7c, 42-202 Częstochowa
tel. +48/34 371-08-44
e-mail: sala.cz@mosir.pl

Miejski Stadion “Arena Częstochowa”
ul. Olsztyńska 123/127, 42-202 Częstochowa
tel. +48/34 360-16-45
e-mail: stadion.zu@mosir.pl

Szczegółowe informacje dotyczące obiektów w mieście oraz regionie na stronach internetowych znajdują się na stronie: www.mosir.pl oraz www.belsport.pl

KONTAKT:
Kierownik SWFS
Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
tel. +48 (0)34 36 84 258
fax: +48 (0)34 32 49 662
e-mail: dziekanat@ap.edu.pl

Organizacja Środowiskowa AZS Częstochowa

Skip to content