Członkowstwo w Organizacjach

IAU International Association of Universities

The International Association of Universities, created under the auspices of UNESCO in 1950, is a membership-based organisation serving the global higher education community through: expertise & trends analysis, publications & portals, advisory services, peer-to-peer learning, events, global advocacy.

Czytaj dalej

KRASP (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich)

KRASP utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.

Czytaj dalej

Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii

Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii skupia swe działanie na promowaniu osiągnięć naukowych i kulturowych Polonii. Dziedzictwo polonijne jednoczy w swych kręgach polskich naukowców, ludzi kultury i sztuki, mających nieoceniony wkład w naukowy i kulturowy dorobek współczesnego świata.

Czytaj dalej

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych Niepublicznych "KRUMN"

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych Niepublicznych “KRUMN”
jest dobrowolnym zrzeszeniem polskich niepublicznych uczelni wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych

Czytaj dalej

POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie możliwości intelektualnych ich organizacji.

Czytaj dalej

Oddział PAN w Katowicach

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach został powołany w 1974 r. Obejmuje swoim działaniem województwa śląskie i opolskie.

Czytaj dalej

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Czytaj dalej

NUIFE (Network of Universities in Free Enterprise)
Fundacja “Świat na Tak”

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Skip to content