PUNKT REKRUTACYJNY AKADEMII POLONIJNEJ

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

SZKOŁA POLICEALNA MROWIŃSKI w Tomaszowie Mazowieckim

OFERTA EDUKACYJNA:

– technik masażysta ( 2 lata ),

– technik administracji ( 2 lata ),

– technik BHP ( 1,5 roku ),

– technik elektroniki i informatyki medycznej ( 2 lata ),

– asystent osoby niepełnosprawnej ( 2 lata ),

– opiekun medyczny ( 2 lata ),

– technik usług kosmetycznych ( 2 lata ),

– technik sterylizacji medycznej ( 1 rok ).

SZKOŁA NIE POBIERA OPŁAT CZESNEGO!

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym powołanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Umożliwiamy szybkie podniesienie kwalifikacji zawodowych!

 

AKADEMIA POLONIJNA w Częstochowie

OFERUJE STUDIA NA KIERUNKACH:

– PIELĘGNIARSTWO – I°, II°,

Zajęcia w Akademii Polonijnej w Częstochowie prowadzone są w profesjonalnie zaopatrzonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowniach, laboratoriach oraz salach dydaktycznych i wykładowych.

Praktyczny profil studiów przygotowuje do pracy w Polsce i za granicą.

 REKRUTACJA ONLINE:

irk.ap.edu.pl
www.ap.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące studiów:

PUNKT REKRUTACYJNY AKADEMII POLONIJNEJ:

Szkoła Policealna Mrowiński
ul. Św. Antoniego 29
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon: 44 726 05 38

www.mrowinski.edu.pl

Skip to content