Platformy edukacyjne

Program, który docenią zarówno studenci, jak i obsługa administracyjna.
Program powstał przy założeniu, że prezentowanie większości informacji o przebiegu i finansach studenta przez Internet, będzie mogło odciążyć pracowników dziekanatu i kwestury, w pełnieniu roli informacyjnej. Z biegiem czasu rosły potrzeby Naszych Klientów -wraz z nimi zmieniał się sam system, przejmując także funkcje interakcji, współdziałania ze studentem. W efekcie nastąpiło znaczne przeniesienie ciężaru komunikacji, z tradycyjnych metod wymagających każdorazowo wizyt studentów, na komunikację przez Internet, pozytywnie odbieraną przez śmiało patrzących w przyszłość i chętnie korzystających z Internetu studentów.

Najważniejsze funkcje:

 • Personalizacja informacji – po zalogowaniu się w serwisie student ma dostęp jedynie do danych przeznaczonych dla niego,
 • Sprawdzanie danych osobowych studenta,
 • Sprawdzanie planów zajęć i terminów zjazdów,
 • Podgląd przedmiotów i ocen z bieżącego i poprzednich semestrów,
 • Informacja o stanie zaliczenia semestrów wraz ze średnią,
 • Monitorowanie wpłat czesnego i ewentualnego zadłużenia wraz z odsetkami,
 • Sprawdzanie przynależności studentów do danej grupy,
 • Możliwość uruchomienia zapisów na przedmioty obieralne i fakultatywne,
 • Pełne wsparcie dla punktacji ECTS – ograniczenie przy wyborze zbyt dużej ilości przedmiotów tak aby nie przekroczyć limitów punktów

 

Skorzystaj już teraz – ZALOGUJ SIĘ

 

 

Platforma Edukacyjna to rozwiązanie pozwalające studentom na naukę zdalną w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego. Nauczyciele akademiccy mają do dyspozycji narzędzie, dzięki któremu mogą tworzyć i udostępniać materiały w formie elektronicznej, np. nagrane wykłady, przeprowadzać zdalnie zajęcia oraz egzaminy. 

Na Platformie dostępne są funkcje społecznościowe oraz mechanizmy grywalizacji, które pozwalają na zwiększenie aktywności studentów w procesie kształcenia. Wbudowana biblioteka materiałów pozwala na łatwą i szybką wymianę zasobów edukacyjnych przechowywanych na Platformie oraz wykorzystanie zasobów zewnętrznych, dzięki zintegrowaniu jej z największymi portalami edukacyjnymi i społecznościowymi m.in.: YouTube, Wikipedia, Quizlet, Office 365, Dropbox, Slideshare, Google Drive, QuestionMark. 

ZALOGUJ SIĘ

 

W ramach platformy SUPERMEMO zajęć oferujemy kursy językowe zawierające kompleksowe kursy do nauki języków:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • włoski
 • hiszpański
 • rosyjski

Najważniejsze cechy SUPERMEMO:

 • Kurs składa się z trzech poziomów zaawansowania.
 • O wyborze poziomu kursu decydują wyniki testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego na platformie supermemo.net.
 • Tematykę oraz zagadnienia gramatyczne do każdego poziomu kursu przygotowano na podstawie wytycznych Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.
 • W trakcie kursu, na każdym poziomie zaawansowania można doskonalić umiejętności pisania, formułowania wypowiedzi, rozumienia tekstu pisanego i rozumienia ze słuchu oraz uczyć się słownictwa, gramatyki i wymowy. Użytkownik sam wybiera dogodną dla siebie porę nauki i ćwiczeń.
 • Proces powtórek organizuje metoda SuperMemo, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach.

  Na poszczególne lekcje na jednym poziomie kursu językowego składają się:  

 • teksty i dialogi, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczących prawidłowych kolokacji, ponad 10 godzin nagrań wykonanych przez lektorów brytyjskich,
 • listy nowego słownictwa do trwałego zapamiętania,
 • wykłady gramatyczne,
 • komentarze językowe i kulturowe,
 • rozmaite ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, dzięki którym nauka jest ciekawsza i skuteczniejsza.

 

ZALOGUJ SIĘ

Skip to content