WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

 • Instytut Nauk Społecznych

 • Instytut Humanistyczny

 • Instytut Zdrowia

 • Instytut Studiów Podyplomowych

 • Instytut Szkoleń i Certyfikacji

 • Multilingwistyczne Studium Języków

 • Studium Wychowania Fizycznego

 • Studium NTI

 • Instytut Dokształcania na Odległość

 • NUFE Network of Universities in Free Enterprise

 

  II. Centrum Biblioteczno-Informacyjne

 

 

 • Biblioteka Akademicka

 • Wirtualna Biblioteka Nauki

 • Biblioteki cyfrowe

 • Biblioteka Polonica

 • Katalog online AP

 • Czytelnia akademicka

 • Zbiory Specjalne

 • Europejskie Zbiory Thomasa Mores

 • Muzeum AP

 • Archiwum AP

   

   

  III. Badania naukowe

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • Akademickie Centrum Innowacji Medycznych

 • Centrum Badań Thomasa Mores

 • Centrum Biotechnologii

 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 • Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

 

IV.   Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator”

 • „Educator”  sklep internetowy

 • PNAP – Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

 

V.  Business School

 

 

VI.  International Doctoral School

 

 

VII.  Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli

 

VIII. Biuro Współpracy Zagranicznej

 • Program Erasmus +

 • Współpraca bilateralna

 • Projekty międzynarodowe

 

IX.  Biuro Orientacji i Rekrutacji

 • Rekrutacja

 • Biuro Karier

 • Badanie Losów Absolwentów AP

 

X. Organizacje Studenckie

 • Samorząd Studencki

 • Wolontariat Studencki

 • Stowarzyszenie Absolwentów

XI. Uniwersytet 50+

 

XII. Uniwersytet Jurajski dla dzieci i juniorów

 

Skip to content