Organizacje studenckie

W naszej wspólnocie duszpasterskiej ważna jest nie tylko modlitwa i formacja chrześcijańska, ale także radość przebywania ze sobą. Wszystko zależy od naszych pomysłów i chęci.Duszpasterstwo Akademickie to przede wszystkim ludzie, którzy chcą coś zrobić dla siebie i dla innych, którzy wierzą, że można bardziej i głębiej wierzyć i kochać. To ludzie zgromadzeni wokół Jezusa, którzy swoim życiem chcą dawać świadectwo wiary innym. Zostań członkiem wspólnoty tego Duszpasterstwa, gdyż już niedługo – po studiach – trzeba będzie powędrować dalej i wtedy w pełni okaże się, jak wykorzystaliśmy ten czas. To, czego się tutaj nauczyliśmy, czego doświadczyliśmy, pozostanie w nas i mamy nadzieję, że zaowocuje w przyszłości. KONTAKT: Duszpasterstwo Akademickie “STAGWIE” tel. +48 (0)34 36 84 207 fax: +48 (0)34 32 49 662 e-mail: stagwie@ap.edu.pl

Organizacja Duszpasterstwa Akademickiego

Działalność Duszpasterstwa Akademickiego

WOLONTARIAT HOSPICYJNY W CZĘSTOCHOWIE Przez pierwsze lata działalności, Hospicjum Częstochowskie opierało się tylko na pracy wolontariuszy w większości z zawodem medycznym. Ważną częścią wolontariatu hospicyjnego była Młodzieżowa Grupa Wolontaryjna, której duża aktywność w działaniu spowodowała wymianę wolontariuszy hospicyjnych z wolontariuszami z Padwy. Obecnie mamy również liczną grupę wolontariuszy, którzy aktywizują swoje działania przy okazji dużych akcji charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie. Akcje charytatywne w których uczestniczą wolontariusze to m.in.: imprezy charytatywne i okolicznościowe, zbiórki żywności, rozprowadzanie cegiełek, kwesty uliczne.

Jakie są zadania wolontariusza w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej?

  • towarzyszenie choremu
  • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych
  • dbanie o teren wokół hospicjum
  • karmienie chorych
  • rozmowa z chorymi
  • wspólne oglądanie telewizji
  • słuchanie radia
  • czytanie książek
  • wspieranie modlitwą
  • prace biurowe
  • pomoc w organizowaniu imprez, świąt, koncertów charytatywnych, zebrań wolontariuszy itp
  • Inne czynności zaproponowane przez wolontariusza i uzgodnione z koordynatorem

Wolontariat Instytutu Edukacji i Rozwoju

Wolontariat Młodzieżowy Przy Agape

Wolontariat “Lekarze Nadziei”

Partners

UWUW Web Analytics