Duszpasterstwie Akademickim spotkasz osoby, które pragną żyć Ewangelią.
Masz możliwość udziału w ciekawych spotkaniach i zaangażowania się w pomoc potrzebującym.

Serdecznie zapraszamy!

1. KAPLICA AKADEMICKA “Matki Bożej Jasnogórskiej”

Budynek A (przy holu głównym)

• Msze św. dla studentów i pracowników – wtorek godz. 16.15-17.00

• Codzienna, indywidualna modlitwa studentów od godz. 10:00

2. MSZE ŚW. W BAZYLICE NA JASNEJ GÓRZE

Akademickie Msze św. – każda niedziela godz. 10.00-11.00

3. PORADY DUSZPASTERSKIE

o. prof. dr hab. Wojciech Podlecki

Konsultacje z o. Franciszkiem odbywają się w każdy wtorek godz. 14.00-15.30

ul. Pułaskiego 4/6, pok. A 0.13
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 36 84 207
e-mail: stagwie@ap.edu.pl

4. PROGRAM NA ŚWIĘTA:

ADWENT – WIELKI POST

Informacje na tablicy ogłoszeń Duszpasterstwa “STĄGWIE”

5. SPOTKANIA DYSKUSYJNE:

– wychowanie ekumeniczne,
– pomoc w odkrywaniu powołania życiowego,
– przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie,
– formowanie do angażowania się w życie społeczne,
– uczestnictwo w dialogu wiary z kulturą,
– współdziałanie z kościelnymi ruchami odnowy i organizacjami akademickimi,
– wychowanie do wrażliwości na potrzeby innych.

5. SOS SŁUCHAM:

Od poniedziałku – do piątku godz. 9.00-12.00

Duszpasterstwo Akademickie “Stągwie” zostało utworzone dla młodzieży uczelni oraz kadry naukowej.

Duszpasterz:
o. prof. nzw. dr hab. Franciszek Podlecki ZP

KONTAKT:
Duszpasterstwo Akademickie AP ” STĄGWIE”
ul. Pułaskiego 4/6, pok. A 0.13
42-200 Częstochowa
tel. +48 (34) 36 84 200
e-mail: stagwie@ap.edu.pl

WOLONTARIAT HOSPICYJNY W CZĘSTOCHOWIE Przez pierwsze lata działalności, Hospicjum Częstochowskie opierało się tylko na pracy wolontariuszy w większości z zawodem medycznym. Ważną częścią wolontariatu hospicyjnego była Młodzieżowa Grupa Wolontaryjna, której duża aktywność w działaniu spowodowała wymianę wolontariuszy hospicyjnych z wolontariuszami z Padwy. Obecnie mamy również liczną grupę wolontariuszy, którzy aktywizują swoje działania przy okazji dużych akcji charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie. Akcje charytatywne w których uczestniczą wolontariusze to m.in.: imprezy charytatywne i okolicznościowe, zbiórki żywności, rozprowadzanie cegiełek, kwesty uliczne.

Jakie są zadania wolontariusza w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej?

  • towarzyszenie choremu
  • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych
  • dbanie o teren wokół hospicjum
  • karmienie chorych
  • rozmowa z chorymi
  • wspólne oglądanie telewizji
  • słuchanie radia
  • czytanie książek
  • wspieranie modlitwą
  • prace biurowe
  • pomoc w organizowaniu imprez, świąt, koncertów charytatywnych, zebrań wolontariuszy itp
  • Inne czynności zaproponowane przez wolontariusza i uzgodnione z koordynatorem

Wolontariat Instytutu Edukacji i Rozwoju

Wolontariat Młodzieżowy Przy Agape

Wolontariat “Lekarze Nadziei”