Organizacje Studenckie w Akademii Polonijnej

KOŁA NAUKOWE

Koło Naukowe Studentów Administracji

Działalność studenckiego koła naukowego skierowana jest przede wszystkim na podnoszenie kwalifikacji zawodowej studentów jako przyszłej wyspecjalizowanej kadry urzędniczej, przybliżenie problematyki zatrudnienia w administracji, promocja kierunku administracji, a także zachęta dla obecnych studentów i absolwentów do podjęcia pracy w swoim zawodzie.Do głównych celów koła należy m.in. inicjowane przedsięwzięć związanych z organizacją życia studenckiego, wspieranie cennych inicjatyw studenckich, organizacja kursów, szkoleń, konferencji naukowych z zakresu administracji, popularyzacja wiedzy z zakresu prawa i administracji, a także działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowej studentów oraz promocja absolwentów i ułatwienie im kontaktu z przyszłymi pracodawca.

Organizacja Koła Naukowego Studentów Administracji

Zarząd

Przewodniczący: Ilona Nowak
Zastępca Przewodniczącego: Jakub Bielecki
Sekretarz: Karolina Biedroń
Opiekun naukowy: dr Jacek Wiatrowski

Współpraca:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT)
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP)
NUIFE

Laboratoria:

Laboratorium badań na zlecenie przemysłu
Laboratorium Living Lab
Laboratorium start-upów
Laboratorium własności intelektualnej i innowacji
Laboratorium modelowania i statystyki
Laboratorium prototypowania
Laboratorium rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości
Laboratorium innowacji informatycznych

Uczestnictwo w projektach Program Rozwoju Regionalnego AP:

Program Rozwoju Regionalnego AP

Konferencje Naukowe:

VI Konferencja Ekspertów Praw Studenta w dniach 22-25 sierpnia 2019 r.
International Scientific Congress Smart Socjety 2019 11-12.04.2019

Regulamin Koła

Kontakt

Koło Naukowe Studentów Administracji Akademii Polonijnej

dziekanat@ap.edu.pl

ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa

tel. +48 (0)34 36 84 200

 

 

Koło Naukowe Studentów Ekonomii

Koło Naukowe Studetów Ekonomii to organizacja studencka zrzeszająca osoby zainteresowane ekonomią, finansami oraz giełdą. 

Kontakt
Biuro

ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa

tel. +48 (0)34 36 84 200

 

Koło Naukowe Studentów Biotechnologii

Koło skupia studentów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę z zakresu biotechnologii,
biochemii i biologii molekularnej w sposób wykraczający poza obowiązujący program
studiów. Członkami Koła są studenci wszystkich roczników. Już od 1 roku mogą
prowadzić interesujące ich badania, uczestnicząc w pracach prowadzonych przez
pracowników Instytutu lub realizując pod ich opieką własne projekty. Wyniki wspólnych
prac stanowią często materiał do wystąpień konferencyjnych i publikacji.

Koło Naukowe Studentów Filologii

Kontakt
Biuro

ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa

tel. +48 (0)34 36 84 200

Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa

Koło tworzą studenci, których pasją jest pielęgniarstwo. Naszym głównym celem jest promowanie naszego zawodu, wyjaśnienie intrygujących tematów z życia pielęgniarki oraz promocja zdrowia, na której bardzo dobrze się znamy. Członkostwo w naszym kole ukazuje same korzyści. Nie tylko kreuje nowe znajomości ale również poznajemy pozytywne aspekty promowania naszego zawodu. Takie wydarzenia pozwalają nam, przyszłym pielęgniarkom bądź pielęgniarzom zobaczyć jak należy pracować w zespole. Duża dawka pozytywnej energii, którą otrzymujemy od ludzi jest ogromna. Motywuje nas di działania i zachęca do udziału w następnych akcjach. Uśmiech na twarzy uczestników, który pojawia się po rozmowie z nami.

Kontakt

Biuro

ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa

tel. +48 (0)34 36 84 200

 

Koło Naukowe Studentów Prawa w Biznesie

Koło naukowe skupia aktywnych i dynamicznych studentów, którzy chcą budować swoje doświadczenie poprzez czynne działanie na rzecz naszej organizacji. Głównym celem jego istnienia jest organizacja przedsięwzięć wspierających rozwój naszych członków głównie pod kontem biznesowym,ale nie tylko. W ramach koła odbywają się zebrania dyskusyjne i wyjazdy naukowe. Realizacja tych zadań pozwala absolwentom podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać ciekawe doświadczenie, jak i umożliwia kontakt z przyszłymi pracodawcami.

Kontakt

Biuro

ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa

tel. +48 (0)34 36 84 200

 

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

INNE ORGANIZACJE STUDENCKIE

Duszpasterstwo Akademickie

Wolontariat

Skip to content