BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

 

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK (j. ang. – B2 + drugi język do wyboru: FR, ES, DE, RU, IT); Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: polityka i administracja. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego przyczyniają się do bezpieczeństwa porządku, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia i sytuacje kryzysowe. Absolwent programu Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w środowiskach niebezpiecznych dla porządku i ładu publicznego (ruchy eksternistyczne, sekty), w gwałtownym postępie technicznym, który rodzi potencjalne niebezpieczeństwo zagrożenia różnymi awariami i katastrofami technicznymi.   Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość otoczenia społeczno-gospodarczego, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe to przede wszystkim nauka oparta na analizie i zastosowaniu zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i międzynarodowej. Stosowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych potwierdza nabyte umiejętności rozpoznawania zagrożenia i odpowiedniego reagowania na nie. Bazujemy na kursach z polityki bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa narodowego i reagowania  kryzysowego RP, Polski w Unii Europejskiej, programów i funduszy Unii Europejskiej, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w służbach mundurowych, kancelariach prawnych, policji,  dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę  pracy  z dziedziny bezpieczeństwa, porządku, ochrony ludności i sytuacji kryzysowych.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, musisz umieć analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzenia kryzysowego, aby wnieść użyteczny wkład w bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Poznasz podstawy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, przygotowania do pracy w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem ludności i podmiotach gospodarczych, strukturach administracji publicznej oraz zespołach reagowania kryzysowego, zdobywając przy tym umiejętności zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych. Nabędziesz umiejętności negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia z wykorzystaniem twórczych rozwiązań, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

 

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: policji, służby mundurowej, administracji publicznej, samorządowej, administracji skarbowej, nadzoru i kontroli finansowej, ubezpieczeń społecznych, w jednostkach samorządu terytorialnego, przemyśle. Zajmują funkcje w administracji, jako eksperci, konsultanci, kontrolerzy, a nawet jako kierownicy.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie prawne, procedury bezpieczeństwa i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu pracy w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem ludności i podmiotów gospodarczych, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów bezpieczeństwa oraz ich obszarów zastosowania: podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożenia w wykorzystaniem twórczych rozwiązań, strategie bezpieczeństwa, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Skip to content