BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

 

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: biotechnologia medyczna. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Pracownicy biotechnologii medycznej przyczyniają się do ewolucji organizacji i instytucji w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Biotechnologia medyczna krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa na rynku usług medycznych, podejmuje zagadnienia z pogranicza medycyny oraz technologii. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą, medyczną lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Biotechnologia medyczna to przede wszystkim nauka oparta na umiejętności zastosowania nowoczesnych technik biotechnologicznych w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia. Stosowanie wiedzy biotechnologicznej ukierunkowanej na promocję i ochronę zdrowia, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w instytucjach w ochronie zdrowia, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę z  biotechnologii medycznej.  

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym biotechnologiem, musisz kierować się chęcią zrozumienia, jak działają laboratoria badawcze, laboratoria diagnostyki, we współpracy z lekarzami w zakresie procesów diagnostycznych i terapeutycznych, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój technik biotechnologicznych w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia. Poznasz podstawy przedmiotów biotechnologicznych oraz przedmiotów o aspekcie medycznym zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  biotechnologii  oraz  analizy i optymalizacji procesów przydatnych w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Poznasz procedury laboratoryjne przydatne w badaniach uzyskiwania wyników oraz formułowania i wyciągania wniosków, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: przemysł biotechnologiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy oraz w ośrodkach bioinformatyki i biostatystyki. Zajmują funkcje w procesach prowadzenia prac eksperymentalnych w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie stosowania uniwersalnych podstaw przyrodniczych, przedmiotów biotechnologicznych oraz przedmiotów o aspekcie medycznym, jak również solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu nauk przyrodniczych, nowoczesnych technologii, wiedzy o organizmie człowieka oraz diagnostyki i leczenia, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Biotechnologia medyczna jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: nowoczesne techniki biotechnologiczne w przemyśle, przede wszystkim w ochronie zdrowia, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Skip to content