Prawo w Biznesie – Sektor prywatny

Prawo w Biznesie – Sektor prywatny

Prawo w biznesie – Sektor prywatny

Prawo w biznesie to niezwykle praktyczny kierunek studiów, łączący wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi.

  • Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. .
  • Ten program pozwoli na wykształcenie specjalistów, którzy będą mogli zapełnić współczesny rynek, który łączy świat biznesu ze światem gospodarki.
  • Studenci poznają podstawy prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Swoja wiedzę wzbogacają o zakres prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw.
  • Dodatkowe umiejętności jakie zdobędzie absolwent to między innymi zawieranie umów gospodarczych, współpraca biznesowa, a także zarządzanie w zakresie biznesu.
  • Atutem studiów prawo w biznesie są zajęcia z zarządzania konfliktem, prowadzenia negocjacji i kształtowania kompetencji menedżerskich, a także kurs biznesowego języka angielskiego, co wzbogaca wiedzę przyszłego absolwenta na wielu znaczących płaszczyznach.

 

Sektor prywatny

  • Absolwent, który wybrał specjalność sektor prywatny potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, przy czym wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.
  • Ważne jest, że absolwent posiada również wszechstronną wiedzę, a także umiejętności do otworzenia własnej firmy oraz zajęcia się jej finansami i księgowością.
  • Zdobyta wiedza idealnie nadaje się do objęcia stanowisk kierowniczych.

Studia niestacjonarne

Zajęcia 1 raza w miesiącu.
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
580 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

 

Studia stacjonarne

Zajęcia 2 razy w tygodniu
Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria w tym 5 – 10 miesięcy studiów na Uniwersytecie kształcącym w tej samej dziedzinie w Unii Europejskiej w ramach Erasmus + (500 Euro miesięcznie)
450 godzin praktyka zawodowa w tym 3 miesiące praktyka w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, w ramach Erasmusa+.
Indywidualna Organizacja Studiów.
Studia wspomagane są : platformą dydaktyczną, platformą językową.
Student korzysta ze stypendiów socjalnych, rektorskich, naukowych, sportowych (+ 1000zł przez 10 miesięcy)

[showmodule id=”209541″]

[showmodule id=”209703″]