MOBILNOŚĆ

KRAJE

UCZELNIE

W wyjazdach na studia/praktykę mogą uczestniczyć: studenci po pierwszym roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenci studiów II stopnia.
W wyjazdach na praktyki (SMP) mogą uczestniczyć absolwenci zakwalifikowani na wyjazd na ostatnim roku studiów. Dodatkowym warunkiem wyjazdu absolwenta jest rozpoczęcie i zakończenie praktyki w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów.
Słuchacze studiów podyplomowych nie kwalifikują się do programu Erasmus+.

Osoba, która chce skorzystać z programu Erasmus + powinna skontaktować się z Biurem Współpracy Zagranicznej Akademia Polonijna ul.Pułaskiego 4/6 – 42-200, Częstochowa Tel.: +48 343 684 204 E-mail: pu@ap.edu.pl

UCZELNIE PARTNERSKIE KA103

BELGIUM

BULGARIA

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALY

LATVIA

NETHERLANDS

PORTUGAL

ROMANIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SPAIN

TURKEY

UCZELNIE PARTNERSKIE KA107

CAMEROON

GEORGIA

MEXICO

MOROCCO

UKRAINE

INDIA