Finansowanie studiów

STYPENDIA
Bezzwrotne stypendia i zapomogi finansowane
- stypendium socjalne: do 900,00 zł / miesiąc pobierz wniosek doc pobierz wniosek pdf
- stypendium dla osób niepełnosprawnych: do 1200,00 zł / miesiąc pobierz wniosek doc  pobierz wniosek pdf

– stypendium Rektora: do 2000,00 zł / miesiąc: pobierz wniosek doc  pobierz wniosek pdf

- zapomoga (2 razy w roku) pobierz wniosek doc pobierz wniosek pdf

 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Stypendia z Funduszu Stypendialnego Akademii Polonijnej w Częstochowie pobierz wniosek doc pobierz wniosek pdf

 

Stypendia partnerów społeczno-gospodarczych pobierz wniosek doc pobierz wniosek pdf

Erasmus +
PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU (KA103-2019).

 

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W PROJEKTACH ZAAKCEPTOWANYCH W KONKURSIE 2019 ROKU

Tabela A – Wyjazdy studentów na studia (SMS):

 Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 500

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 450

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 400

 

Tabela B – Wyjazdy studentów na praktykę (SMP):

 Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €1

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 600

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 550

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 500


PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107) STAWKI  W KONKURSIE 2019 R

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)

Ryczałt na podróż

Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich

700 € na miesiąc

Według kalkulatora odległości

 

 

Kalkulator odległości

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 
KREDYTY STUDENCKIE
Kredyty studenckie

- transze 400, 600, 800 lub 1000 zł

RABATY
Rabaty dotyczą opłat czesnego w roku akademickim 2020/2021 i nie łączą się ze sobą.
pobierz wniosek doc
pobierz wniosek pdf

Rabat 0 ZŁ  
Zwalnia się z opłaty za postępowanie rekrutacyjne kandydatów będących w latach ubiegłych studentami AP, obecnych studentów oraz jej absolwentów.

RABAT 50%              
Dla studentów Akademii Polonijnej, którzy podejmują równolegle naukę na drugim kierunku studiów. Rabat przyznawany jest do momentu ukończenia pierwszego kierunku.

RABAT 20%                  
Na czesne za I i II semestr studiów dla kobiet w ciąży i młodych matek (posiadających dziecko do 3. roku życia), które podpiszą umowę o studia
do dnia 18.08.2020 roku (decyduje data podpisania umowy).
RABAT 15%                  
Na czesne za I semestr studiów dla kandydatów, którzy podpiszą umowę o studia oraz uiszczą opłatę czesnego za I semestr
do dnia 14.07.2020 roku (decyduje data podpisania umowy).
RABAT 15%                   
Za czesne dla studentów Akademii  Polonijnej, którzy uiszczą opłatę czesnego za I semestr
do dnia 30.07.2020 roku (decyduje data podpisania umowy).

RABAT 10%                  

 • Dla kandydatów, którzy podpiszą umowę o studia oraz uiszczą opłatę czesnego za I rok studiów 
  do dnia 30.07.2020 roku (decyduje data podpisania umowy).
 • Dla studentów, którzy do dnia 1.09.2020 roku uiszczą jednorazowo opłatę czesnego za pełen rok studiów."
RABAT 8%                
 • Dla kandydatów, którzy podpiszą umowę o studia oraz uiszczą opłatę czesnego za I rok studiów 
  do dnia 25.08.2020 roku (decyduje data podpisania umowy)."
RABAT 5%                     
Dla kandydatów, którzy podpiszą umowę o studia oraz uiszczą opłatę czesnego za I rok studiów
do dnia 30.08.2020 roku (decyduje data podpisania umowy).
PROMOCJE
Promocje dotyczą opłat czesnego w roku akademickim 2020/2021 i nie łączą się ze sobą.
pobierz wniosek doc
pobierz wniosek pdf

PROMOCJA 20%                     
Firma/instytucja wysyłająca od 13 i więcej pracowników – 20% zniżki dla każdego pracownika, który podpisze umowę o studia oraz uiści opłatę czesnego za I rok studiów
do dnia 30.08.2020 roku

PROMOCJA 15%                   
Firma/instytucja wysyłająca od 6 do 12 pracowników – 15% zniżki dla każdego pracownika, który podpisze umowę o studia oraz uiści opłatę czesnego za I rok studiów
do dnia 30.08.2020 roku

PROMOCJA 10%                   
Firma/instytucja wysyłająca od 2 do 5 pracowników – 10% zniżki dla każdego pracownika, który podpisze umowę o studia oraz uiści opłatę czesnego za I rok studiów
do dnia 30.08.2020 roku

Strona w przebudowie

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne strony głównej Akademii Polonijnej. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt.

Ciasteczka

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.