INFORMATYKA W PROCESACH GOSPODARCZYCH

 

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 180 punktów ECTS  – TAK; 6 semestrów – TAK; Niestacjonarne – TAK; Online 50% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK; Praca licencjacka – NIE;  Zajęcia w innych językach – NIE; Staż lub praktyka: 50% programu studiów – TAK; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: ekonomia i finanse. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VI. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Informatycy – ekonomiści przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują, i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Informatyka w procesach gospodarczych krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zarządzaniu firmami i organizacjami. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Informatyka w procesach gospodarczych to przede wszystkim nauka oparta o technologie Microsoft poparta szeregiem certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach Asseco Data Systems, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w cenionych firmach IT, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę.

 

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym informatykiem – ekonomistą lub menadżerem, musisz kierować się chęcią zrozumienia, jak działają przedsiębiorstwa, rynek i gospodarka, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz podstawy informatyki i ekonomii zdobywając przy tym umiejętności praktycznej obsługi narzędzi oraz potrafisz analizować i optymalizować procesy gospodarcze. Poznasz podstawy ekonomii a także nauczysz się programowania obiektowego. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę ale również zbudujesz swoje własne aplikacje, systemy lub gry. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego portfolio ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: banki, administracja publiczna, instytucje międzynarodowe, firmy IT, audyt, obsługa studiów ekonomicznych, przemysł. Zajmują funkcje jako konsultant, analityk informacji, broker informacyjny, broker projektant.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie ekonomii i finansów oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu informatyki w ekonomii i finansach, usług sieciowych, programowania, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, technologii webowych, architektury systemów komputerowych. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Informatyka w procesach gospodarczych jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów i metod ekonomiki i zarządzania oraz ich obszarów zastosowania: marketing, zarządzanie produkcją i operacjami, strategie biznesowe, zarządzanie ludźmi, ekonomia przemysłowa, ekonomia publiczna, ekonomia europejska itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Skip to content