Opłaty

Opłata rekrutacyjna – 300 PLN  (Absolwenci Akademii Polonijnej – 200 zł)

 

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni. Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

 • 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Czesne za rok studiów dla studenta

studia stacjonarne
10 rat po 400 PLN
2 raty po 2 000 PLN
1 rata 4 000 PLN

 

studia niestacjonarne
10 rat po 400 PLN
2 raty po 2 000 PLN
1 rata 4 000 PLN

 

studia online
10 rat po 600 PLN
2 raty po 3 000 PLN
1 rata 6 000 PLN

Stypendia dla studentów

Nasi studenci mają dostęp do licznych stypendiów:

1.Stypendium MNISW

2.Stypendium socjalne (800 zł/m-c)

3. Stypendium dla niepełnosprawnych z grupą inwalidztwa (1000zł /m-c)

4 Stypendium naukowe

5. Stypendium sportowe

6. Zapomoga

7. Stypendium studiów w ramach  Erasmus+ (+/- 800 EUR/m-c)

8. Stypendium “Praca za granicą” w ramach Erasmus+ (+/- 600 EUR/m-c)

9. Dla studentów z Kartą Polaka

10. Ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (15%)

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie do Rektora
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studia pierwszego stopnia)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
 4. Akt ślubowania
 5. Ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
 6. Cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm
 7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 8. W przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności
Skip to content