JĘZYK W MEDIACH I KULTURZE

Zapisz się na studiaWsparcie finansowe

Profil praktyczny: 120 punktów ECTS  – TAK; 4 semestry – TAK; niestacjonarne – TAK; Online do 100% zajęć – TAK; z dowolnego miejsca na świecie – TAK; W języku polskim – TAK;  Zajęcia w innych językach – NIE; Zajęcia modułowe online, wykłady, ćwiczenia – TAK; Zajęcia w języku angielskim: – NIE; Indywidualna Organizacja Studiów – TAK; Inne działania:  Certyfikaty językowe – TAK; Szkolenia miękkie  – TAK; Potwierdzenie efektów kształcenia – TAK. Główny kierunek studiów: językoznawstwo. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – poziom VII. Stypendia –  TAK ; Kredyty studenckie – TAK; Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

WPROWADZENIE

Specjalista języka w mediach i kulturze przyczynia się do skutecznej komunikacji na arenie międzynarodowej. Absolwent programu Język w mediach i kulturze pracuje w mediach cyfrowych, tworzy własne media oraz prowadzi projekty we współpracy z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Ćwiczy umiejętność obserwacji otaczającego świata, wyciągania wniosków i dostosowania się do zmian oraz uczestniczy w kulturze jako twórca mediów. Działa w zawodzie związanym z odbiorem, dystrybucją i tworzeniem treści przez media cyfrowe.  Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Język w mediach i kulturze to przede wszystkim nauka oparta na wiedzy z zakresu kanałów komunikacji (blogi, vlogi, kanały na YouTube). Praca w mediach cyfrowych potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z gatunków medialnych i języka mediów, komunikacji międzykulturowej, umiejętności diagnozy kultury oraz przewidywania trendów. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w świecie mediów, sztuki i biznesu.

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą języka w mediach i kulturze, musisz sięgać po niekonwencjonalne, nowoczesne metody pracy, realizować wspólne projekty i przedsięwzięcia kulturalne, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój mediów cyfrowych pracując w przemyśle kultury. Poznasz wszechstronne kompetencje związane z mediami cyfrowymi i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w mediach i kulturze. Poznasz wpływ mediów na światową politykę i ekonomię pozwalający na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: korporacje medialne, media opiniotwórcze, media cyfrowe.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie gatunków medialnych i języka mediów, komunikacji międzykulturowej, analizy wypowiedzi medialnych oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu mediów, pracy w przemyśle kultury, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Język w mediach i kulturze jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: przemysł kultury, nowoczesne metody pracy, przedsięwzięcia kulturalne itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.

Skip to content