Inauguracja

 W poniedziałek 12 lutego 2024 roku Min. Tomasz Siemoniak odwiedził Akademię Polonijną.
Inauguracja Instytutu Akademii Bezpieczeństwa Narodowego ,12 lutego 2024 roku, to ważny etap rozwoju Akademii Polonijnej.

Rektor prof. Maciej Rudnicki powitał w Sali Senatu grono znakomitych gości, wśród których znaleźli się: minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł Andrzej Szewiński, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Obrony, Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, Robert Kuraszkiewicz, prezes Rafako SA, gen. Adam Maruszczak, prof. Adam Haber, Arkadiusz Siwko, ekspert obronności, mec. Małgorzata Rykowska-Kwiatkowska, mec. Dariusz Maciejuk, Przemysław Sypniewski, prezes Warszawskiego Instytutu Pocztowego oraz Sylwia Pusz, dyr. Instytutu na Rzecz Równouprawnienia i Tolerancji AP.

Minister Tomasz Siemoniak oficjalnie zainaugurował działalność Instytutu Akademii Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił, że tematyka, jaką zajmie się nowa placówka, jest mu szczególnie bliska nie tylko z powodu zajmowanej funkcji. Państwo potrzebuje dziś takich instytucji, ponieważ żyjemy w czasach pełnych zagrożeń. Potrzebna jest refleksja dotycząca sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj w obliczu wony w Ukrainie. Szczególnie ważne są więc dobre relacje nauki i struktur państwa.

Kończąc swoje wystąpienie, minister stwierdził, że sprawy bezpieczeństwa narodowego to dziś temat nr 1 dla Polski. Po kilkudziesięciu latach pokoju, poczucia, iż wszystko zmierza w dobrą stronę, wejściu do NATO i Unii Europejskiej czujemy, że zagrożenia są realne, a przyszłość niepewna. Obywatele muszą dostrzegać i rozumieć ten problem, zgodnie z Konstytucją RP każdy z nas ma obowiązek bronić Polski. Uczelnia powinna być miejscem, gdzie rozmawia się o tych sprawach.

Parterem wydarzenia był Gaz-System.  

 

 

 

Skip to content